Thursday, July 17, 2008

Rukun Bai'ah (Fahmu & Ikhlas)

بسم الله الرحمن الرحيم

Tajuk : Arkanul Baiah
· Al-Fahmu
· Ikhlas

1.1 - MUQADDIMAH

Ta’rif Arkanul Baiah : Salah satu asas (otot) dalam penbentukan pejuang , bertujuan untuk membina kekuatan dalaman dalam menangkis serangan sifat mazmumah , rangka asas bagi perangcangan program dan strategi dalam tarbiyyah Islamiyyah Harakiyyah atau pembentukan Harakah Islamiyyah .

Asal usul : Asy – Syahid Al – Imam Hassan Al – Banna .

Tujuan : Menjadi salah satu agenda atau maddah tarbiyyah untuk mengerakkan/mengkaderkan anggota jemaah dan melengkapkan anggota jemaah sebagai Ansarullah ( Tentera Allah swt)

Struktur : Terdiri daripada 10 rukun yang yang sabit dengan nas , hadis Rasulullah saw , ucapan – ucapan para sahabat ra dan dijelaskan secara mendalam melalui Asy – Syahid Al – Imam Hassan Al – Banna , dipaparkan melalui gerakan Ikhwanul Muslimin serta para pendokongnya .

1.2 - Rukun Pertama : Al – Fahmu

Ta’rif : Kefahaman Islam yang jelas dan sahih dari segenap segi termasuk gerakkerja dalaman dan luaran , prinsip – prinsip asas Islam dalam perjuangan , strategi , operasi dan sebagainya .

Penjelasan : Sabit melalui nas dan hadis , dan dijelaskan secara mendalam melalalui Usul 20 .

Usul 20 :
· Memahami bahawa Islam adalah satu sistem yang lengkap (syumul) mencakupi seluruh bidang kehidupan.
· Memahami bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber rujukan bagi setiap orang muslim dalam memahami segala hukum-hakam Islam.
· Memahami bahawa iman yang benar, ibadat yang sah dan mujahadah merupakan cahaya kemanisan yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya kasyaf, mimpi, ilham dan lintasan-lintasan hati tidaklah menjadi dalil hukum Islam (syarak) dan tidak boleh dibuat pegangan kecuali jika ianya bercanggah dengan hukum-hakam Islam dan nas-nas agama.
· Memahami bahawa semua jenis tangkal, jampi, mantera, tilikan dan ramalan, mengaku mengetahui perkara-perkara yang ghaib, nujum atau apa sahaja yang seumpamanya adalah satu kemungkaran yang wajib diperangi kecuali jika jampi-jampi tersebut terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan doa yang ma'thur yang pernah dibuat oleh Rasulullah s.a.w.
· Memahami bahawasanya pendapat Imam dan naibnya dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang jelas dan dalam masalah yang boleh ditafsirkan dengan lebih dari satu pentafsiran dan dalam perkara yang melibatkan maslahah mursalah, boleh diamalkan (dipegang) selama ia tidak berlawanan dengan kaedah-kaedah syarak.
· Memahami bahawa sesungguhnya perkataan dari seseorang itu boleh diambil dan boleh ditolak kecuali perkataan Rasulullah s.a.w yang maksum.
· Memahami bahawa bagi seseorang Islam yang taraf keilmuannya belum sampai ke peringkat mampu meneliti dalil-dalil hukum-hakam Syariat Islam maka hendaklah dia mengikuti salah seorang dari Imam-imam (mujtahid) dalam Islam.
· Memahami bahawa perbezaan-perbezaan (pentafsiran dan pegangan) dalam hukum-hakam fekah dalam soal-soal cabang (furu') tidak harus dijadikan sebab perpecahan dalam agama.
· Memahami bahawa perbincangan tentang masalah yang tidak mendatangkan hasil adalah termasuk di dalam erti takalluf (usaha yang memberatkan) yang ditegah oleh agama.
· Memahami bahawa mengenali Allah SWT, mentauhidkannya dan menyucikannya (dari segala sifat kekurangan) adalah setinggi-tinggi akidah Islam. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Sahih tentang sifat-sifat Allah sebagaimana zahir ayat-ayat tanpa takwil dan juga tanpa membekukan nas-nas tersebut.
· Memahami bahawa setiap amalan bidaah di dalam agama Allah (Islam), yang tidak ada asal-usulnya mestilah dihapuskan dengan cara yang paling bijak.
· Memahami bahawa bidaah Idhafiyyah (yang ditokok-tambah), bidaah tarkiyyah (bidaah yang meninggalkan amalan yang sunnah) serta beribadat dengan cara tertentu di dalam ibadat-ibadat mutlak (khusus) adalah masalah khilafiah dalam fikah di mana setiap golongan mempunyai pendapatnya sendiri. Tidak mengapa jika dibincangkan dengan tujuan memberi kebenaran yang disertakan dengan dalil dan keterangan (bukti).
· Memahami bahawa mengasihi orang-orang yang salih, menghormati mereka dan menyebut kebaikan-kebaikan mereka yang kita ketahui adalah satu sikap yang akan membawa kita bertambah dekat dengan Allah s.w.t.
· Memahami bahawa menziarahi kubur walau bagaimana sekalipun keadaannya adalah suatu perkara sunnah yang disyariatkan mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.
· Memahami bahawa berdoa kepada Allah yang diiringi dengan bertawassul kepada makhluknya yang tertentu (orang-orang salih) adalah perkara khilafiah furu'ie tentang cara-cara berdoa. Ia bukanlah satu persoalan akidah.
· Memahami bahawa adat-adat kebiasaan manusia yang salah tidak dapat mengubah pengertian hakiki dari lafaz syarak.
· Memahami bahawa akidah (yang bersih) adalah asas segala amalan dan amalan hati adalah lebih penting dari tubuh-badan. Mencari kesempurnaan dalam kedua-dua bidang amal ini adalah dituntut oleh syarak sekalipun tuntutan itu berbeza-beza mengikut keadaan.
· Memahami bahawa Islam memberi kebebasan kepada akal dan mendorongnya supaya memerhati dan mengamati rahsia-rahsia alam, malah Islam mengangkat darjat dan martabat ilmu dan para ulama (ilmuan) serta mengalu-alukan segala hasil kajian ilmiah yang memberi manfaat.
· Memahami bahawa pandangan syarak dan pandangan akal ada kalanya kelihatan tidak seiring tetapi syarak dan akal tidak bercanggah dalam perkara yang qat'ie (telah jelas dengan dalil). Oleh itu hakikat ilmiah yang sah sekali-kali tidak akan bercanggah dengan kaedah syariat yang tetap. Apabila terdapat sesuatu penentangan maka perkara-perkara yang bersifat zanni (atau perkara-perkara yang pendapat akal biasa semata-mata) itu, hendaklah diulas dan ditakwilkan supaya sesuai dengan hakikat qai'ie, tetapi seandainya terdapat pertentangan di antara kedua-dua perkara yang bersifat zanni berlaku maka hendaklah diutamakan pandangan syarak dakal biasa dan pandangan syaraklah yang lebih patut disehinggalah peperkara zanni akal tadi benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya. Jika tidak demikian maka gugurlah pandangan akal itu dengan sendirinya.
· Janganlah mengkafirkan seorang muslim yang berikrar dengan dua kalimah syahadat dan beramal dengan tuntutan-tuntutannya serta menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan sama ada kerana ia berpegang kepada pendapat tertentu atau melakukan maksiat - kecuali ia sendiri berikrar dengan mengakui kekufuran atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak boleh ditakwilkan lagi kecuali dengan makna kufur.

1.2.1 – Objektif

1.2.1.1 – Membentuk kefahaman yang jelas dengan mengambil atau mengkaji gerakan Ikhwan Muslimin dan menghubungkaitkan dengan gerakan – gerakan Islam semasa baik di dalam atau di luar negara
1.2.1.2 – Mengkhususkan ruang lingkup kajian kepada gerakan Islam yang dianggotai ( H & P ) , dengan mengambil kira aspek sejarah dan perancangan masa hadapan
1.2.1.3 – Melihat secara khusus dari aspek sejarah kesan daripada kefahaman yang tidak jelas terhadap Islam dan seterusnya melihat kesannya kepada Harakah Islam

1.2.2 – Pengisian dan Kandungan
1.2.2.1 – Ta’rif / Definisi ( Syara’ & Bahasa )
· Islam
· Faham
· Harakah Islamiyyah
· Islamiyyah Harakiyyah
· Tarbiyyah


1.2.2.2 – Kajian gerakan Islam secara umum
· Ikhwan Muslimim
· H
· MSM
· P
· JIM
· Tabligh
· ABIM
· Etc

1.2.2.3 – Perbandingan gerakan dan analisa secara mendalam
· Sejarah gerakan dari segi penglibatan , kesan , perubahan dan gerak kerja
· Manhaj tarbiyyah yang dilaksanakan dan kesan terhadap anggota serta kesan terhadap masyarakat (mad’u)
· Perancangan gerakan dari segi strategi dan operasi , mekanisma suap balik yang diambil dalam masalah yang timbul
· Kefahaman gerakan dari sudut pandangan pemimpin dan ahli

1.2.2.3 – Kesan kefahaman yang tidak mendalam ( salah faham )
· Masalah kefahaman yang tidak “parallel” antara gerakan – gerakan yang wujud dan antara pemimpin dengan ahli dalam gerakan dan antara ahli dengan ahli dalam gerakan yang khusus
· Masalah “line of authority” yang tidak jelas dalam gerakan
· Kesan yang timbul akibat dari salah faham dalam gerakan dari segi tarbiyyah , gerak kerja , etc
1.2.2.4 – Langkah – langkah yang perlu diambil dalam menjelaskan kefahaman pemimpin dan ahli gerakan .
· Kefahaman hidup berjemaah
· Sikap berlapang dada & bersangka baik
· Ukhuwwah
· Tarbiyyah

1.2.3 – Penutup
· Mengambil iktibar daripada kaedah Asy – Syahid Al – Imam Hassan Al – Banna dalam menyatukan kefahaman yang berbeza yang wujud dalam mazhab ( salaf dan khalaf , 4 mazhab yang utama )
· Menitik beratkan kepentingan kefahaman yang sama terhadap perkara – perkara dasar/akar Islam , dan tidak meletakkan kefahaman yang berbeza terhadap perkara furuq sehinggan menimbulkan perbalahan .


1.2.4 – Kesimpulan
Iaitu faham dan seterusnya meyakini bahawa fikrah kita adalah Fikrah Islamiah yang sebenar. Kefahaman adalah kunci kepada keselamatan dan kejayaan dakwah kita kerana tidak mungkin Islam itu diperjuangkan oleh mereka yang tidak memahami Islam itu sendiri. Pepatah Arab pernah menyebut (ﻪﻳﻁﻌﻳ ﻻ ﺀﻲﺷﻟﺍ ﺩﻗﺎﻓ) yang bermaksud “orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak mungkin dapat memberinya”.Kefahaman yang dikendaki di dalam Rukun Bai’ah ini meliputi pecahannya yang dikenali sebagai al-Usool al-Isyreen (Usul 20) oleh al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna

RUJUKAN

Arkanul Baiah - Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
Web Site Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
· http://axelfresno.freewebservices.net/h/hasrizal/articles/petugas.htm
· http://www.al-islam.com/articles/articles-m.asp?fname=Part2_Chapter7

No comments: