Friday, August 1, 2008

Rukun Baiah (Ukhuwah dan Thiqah)

بسم الله الرحمن الرحيم

Tajuk : Arkanul Baiah
Ukhuwwah
Thiqah

1.1 - MUQADDIMAH
Ta’rif Arkanul Baiah : Salah satu asas (otot) dalam penbentukan pejuang , bertujuan untuk membina kekuatan dalaman dalam menangkis serangan sifat mazmumah , rangka asas bagi perangcangan program dan strategi dalam tarbiyyah Islamiyyah Harakiyyah atau pembentukan Harakah Islamiyyah .

Asal usul : Asy – Syahid Al – Imam Hassan Al – Banna .
Tujuan : Menjadi salah satu agenda atau maddah tarbiyyah untuk mengerakkan/mengkaderkan anggota jemaah dan melengkapkan anggota jemaah sebagai Ansarullah ( Tentera Allah swt)
Struktur : Terdiri daripada 10 rukun yang yang sabit dengan nas , hadis Rasulullah saw , ucapan – ucapan para sahabat ra dan dijelaskan secara mendalam melalui Asy – Syahid Al – Imam Hassan Al – Banna , dipaparkan melalui gerakan Ikhwanul Muslimin serta para pendokongnya .

1.2 – Rukun Kesembilan : Ukhuwwah

Ta’rif : Hati dan jiwa terikat dengan ikatan aqidah , ikatan aqidah yang kukuh dan bernilai . Ukhuwwah adalah saudara kepada iman , manakala perpecahan adalah saudara kufur .Kekuatan ukhuwwah wujud daripada perpaduan dan tiada perpaduan tanpa kasih sayang . Anugerah Allah swt yang diberikan kepada hamba – hamba Nya yang ikhlas dan penolong – penolong Nya serta tertera – tentera Nya yang membersihkan jiwa mereka untuk Allah swt

Penjelasan : sabit melalui nas dan hadis , dan ditonjolkan oleh Rasulullah saw dalam sirahnya juga ditonjolkan oleh para sahabat .

Firman Allah S.W.T :

......Dialah yang menguatkanmu dengan pertolonganNya dan dengan (sokongan) orang-orang yang beriman. Dan (Dialah) yang menyatupadukan diantara hati mereka (yang beriman itu). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatupadukan di antara hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatupadukan di antara (hati) mereka. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa, Lagi Maha Bijaksana.
(Al-Anfal : 62-63)

Tiada ukhuwwah tanpa iman, dan tiada keimanan yang sempurna tanpa ukhuwwah, sepertimana tidak ada persahabatan tanpa taqwa, dan tiada ketaqwaan tanpa persahabatan.

Firman Allah S.W.T :

Sesungguhnya orang mu’min itu bersaudara ... (Al-Hujurat: 10)

Firman Allah lagi :

Pada hari itu sahabat-sahabat karib : sesetengahnya akan menjadi musuh kepada sesetengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh) (Al-Zukhruf : 67)

Rasulullah S.A.W telah bersabda ;
Ada tiga jenis manusia yang merasai kemanisan iman ; Allah dan Rasul adalah lebih dikasihi berbanding selainnya, mengasihi seseorang kerana Allah, dan benci untuk kembali kepada kufur sepertimana ia benci dihumbankan ke dalam api neraka. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Jika disorot daripada Seerah Rasulullah, pertautan ukhuwwah antara Ansar dan Muhajirin dalm kisah Hijraturrasul boleh dijadikan contoh yang terbaik. Sehinggakan ada dikalangan mereka dari golongan Muhajirin yang sanggup untuk menghadiahkan salah seorang isterinya kepada golongan Ansar, yang menunjukkan kekuatan ukhuuwah antara mereka.
3 ciri penting ukhuwwah dalam kisah Muhajirin dan Ansar ini ialah:
i. memberikan perlindungan
ii. memberikan pertolongan
iii. mengutamakan orang lain daripada diri sendir


Kepentingan : Mempertautkan ikatan hati-hati dan ruh-ruh ahli sekalian dengan ikatan akidah , dalam setiap gerak kerja dan perancangan dalam mewujudkan penyatuan amal dan penyatuan fikiran . Agar perjalanan dakwah dan tarbiyyah berjalan dengan lancar dan teratur tanpa sebarang masalah khususnya komunikasi .

1.2.1 – Objektif

1.2.1 – Menyemaikan rasa kepentingan ukhuwwah dalam kehidupan ahli sama ada sesama ahli ataupun dengan masyarakat sekeliling ( mad’u , roommate , housemate etc)

1.2.2 – Menerapkan rasa persaudaraan dan ikatan aqidah yang kukuh dengan mengambil usrah sebagai batu asas dalam pembentukkan usrah sehingga keperingkat mengutamakan orang lain ( ahli ) dari diri sendiri

1.2.3 – Memupuk sikap suka tegur – menegur sesama ahli dan sikap berlapang dada serta bersangka baik apabila ditegur , dengan menggunakan kaedah yang sesuai seperti bermuhasah , teguran secara sendirian , teguran umum dari pemimpin dan teguran ahli kepada pemimpin atau kaedah – kaedah lain .

1.2.2 – Pengisian dan Kandungan

1.2.2.1 – Ta’rif ( Syara’ & Bahasa )

Ukhuwwah
Saudara Islam
Persaudaraan Islam
Ikatan aqidah
Berlapang dada dan bersangka baik

1.2.2.2 – Kedudukan ukhuwah dalam kehidupan dan kewajipannya

Qiadah dengan Qiadah

Ahli-ahli Qiadah mestilah orang yang paling terkedepan dalam mengamalkan ukhuwwah. Mesti diamalkan jauh lebih teguh dikalangan ahli qiyadah sendiri jika menyuruh ahli-ahli lain mengamalkan ukhuwwah.

Firman Allah:
“ Apakah kamu menyuruh orang berbuat baik dan melupakan diri kamu sendiri, sedangkan kamu membaca kitab. Tidakkah kamu berakal “ (Al-Baqarah : 44)

Hubungan antara qiyadah bukanlah semata-mata hubungan dari segi kerana tugas-tugas dan hal-hal pentadbiran sahaja bahkan mestilah diasaskan dengan ikatan hati dan mahabbah yang kuat antara ahli-ahli qiyadah. Ini adalah kerana ahli-ahli qiyadah bukan sahaja berhadapan dengan masalah-masalah yang memerlukan kekuatan aqal dan pemikiran, tetapi mereka juga akan berhadapan dengan masalah yang memerlukan kekuatan roh.

Ahli-ahli qiyadah hendaklah memperbaiki hubungan anatar sesama sendiri melalui usrah dan ta-aruf yang lebih mendalam. Ulama ada menggariskan 5 perkara dalam merapatkan ukhuwwah :

Biasa makan bersama-sama di rumah saudaranya.
Biasa membuang air kecil atau air besar di rumah saudaranya.
Biasa solat di rumah saudaranya.
Biasa tidur di rumah saudaranya.
Datang membawa isterinya kerumah saudaranya.


Ahli dengan Ahli secara keseluruhannya

Ukhuwwah Isalmiyyah mestilah dihidupkan di kalangan ahli-ahli sebagai menghayati firman Allah S.W.T :

“ Bahawa sesungguhnya orang-orang mu’min itu bersaudara “
(Al-Hujurat : 10)

Sabda Rasulullah S.A.W :
“ Seorang Muslim adalah saudara bagi seorang Muslim yang lain. Tidak boleh ia menganiaya dan tidak boleh ia mengabaikannya. Barangsiapa yang memenuhi satu hajat saudaranya nescaya Allah akan memenuhi hajatnya dan barangsiapa melegakan kesempitan dan kesusahan seorang Muslim nescaya Allah akan melegakan kesusahannya di hari kiamat dan barangsiapa yang melindungi keaiban seorang Muslim, nescaya akan dilindungi Allah akan keaibannya di akhirat. ” (Bukhari dan Muslim)

“Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah ia mencintai saudaranya sepertimana ia mencintai dirinya sendiri ” (Bukhari dan Muslim)


Ahli-ahli perlu mencapai tingkat yang paling tinggi dalam amalan ukhuwwah iaitu dengan mendahulukan hajat dan keperluan saudaranya di atas keperluannya sendiri.

Berkata Maimun bin Muhran:

“ Barangsiapa yang suka berkawan tetapi tidak suka melebihkan kawan atas diri sendiri, maka lebih baik ia berkawan dengan ahli kubur.”

Dalam amalan mengutamakan sahabat lain dalam jamaah, ia perlu dilihat dalam bentuk yang lebih menyeluruh, sama ada mengutamakannya dalam hal-hal harian dan peribadi ataupun dalam hal-hal berkaitan dengan tanggungjawab dalam tanzim.Jika sahabat kita menghadapi masalah kewangan, maka hendaklah dibantu dengan bantuan kewangan, dan jika mereka memerlukan sokongan jiwa, hendaklah bantuan yang sedemikian diberikan kepada mereka .

Ali bin Abi Talib berkata :

“ Dengan hanya dua puluh dirham yang dapat aku berikan kepada saudaraku kerana Allah adalah kucintai daripada dapat bersedekah dengan seratus dirham ke atas orang miskin”

Daripada sokongan jiwa pula, ahli-ahli hendaklah sentiasa memberi semangat utk sahabat-sahabat lain bersungguh-sungguh dalam perjuangan.

Pemimpin dengan ahli

Ia bukanlah semata-mata seperti hubungan panglima tentera dengan para tenteranya atau pemerintah dengan yang diperintah. Ia dapat di bina melalui pergaulan dengan qiyadah, pengalaman praktik dan pendirian harian.

Rasulullah selalu bergaul dengan para sahabat dimana pergaulan itulah bnyk perkara dapat dipelajari oleh para sahabat. Ia juga meningkatkan rasa mahabbah dan seterusnya peningkatan iman dan amal. Pergaulan antara Rasulullah dan para sahabat amat meluas sekali yg meliputi rihlah, riadah dengan berenang dengan sahabat-sahabatnya di dalam wadi, menjenguk sahabat2 yang sakit, mengajak sahabat utk tidur di rumahnya dan seterusnya.

Ahli-ahli qiyadah hendaklah mempunyai sikap yang betul terhadap peranannya sebagai pembimbing ahli-ahli jemaahnya. Ahli-ahli qiyadah hendaklah meluangkan masa utk memerhatikan kebajikan ahli-ahli melalui ziarah, melihat keperluan-keperluan mereka dan seterusnya.

Ahli-ahli pula hendaklah cuba mengenali qiyadah mereka dengan lebih mendalam menegtahui latar belakang mereka, cara kehidupan mereka dan lebih penting lagi ialah untuk mengetahui permasalahan ahli-ahli qiyadah dalam memimpin jemaah.

1.2.2.3 – Kepentingan usrah dan ziarah dalam pembinaan usrah

Rukun – rukun usrah
Program luar daripada usrah
Ziarah
Ahli
Umum
Gerak kerja bersama ( ie betukar – tukar pendapat , perbincangan umum )

1.2.2.4 – Kekuatan ukhuwwah dan kelemahan yang wujud apabila tiadanya ukhuwwah

1.2.2.5 – Langkah – langkah meningkatkan ukhuwwah

Persaudaraan
Memberikan dorongan utk mengekalkan iltizam ahli jemaah
Membantu menyelesaikan kerja ahli lain apabila tugasan sendiri telah selesai
Mendoakan ahli-ahli yang lain terutama tanpa pengetahuannya
Kasih –sayang
Pimpinan “ turun padang” dan bersama dengan ahli
Simpati
Bermaaf- maafan
Berlapang dada bila ditegur & bersangka baik
Aktiviti luaran
Muhasabah

1.2.2.6 – Penutup

Ukhuwwah (yang terjalin di antara seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain) mestilah menjadi hubungan yang membawa mereka kepada ketaatan kepada Allah
Di sudut kejiwaan pula, ukhuwwah merupakan satu keperluan kerjasama, turut merasai keperluan-keperluan saudara-saudara yang lain dan berusaha memenuhi keperluan tersebut
Persaudaraan juga adalah kerjasama di bidang kebendaan
Ukhuwwah adalah tanggungjawab kemasyarakatan yang merangkumi kewajipan-kewajipan yang ringkas
Ukhuwwah juga bererti kemesraan, kasih-sayang dan saling bantu-membantu
Ukhuwwah menurut ajaran Islam ialah keghairahan dan setia

1.2.3 – Kesimpulan

Apa yang dikehendaki daripada Ukhuwwah di sini adalah ikatan hati dan jiwa sesama petugas Amal Islami dengan ikatan Aqidah. Sesungguhnya ikatan Aqidah adalah sekukuh-kukuh ikatan . Ukhuwwah atau persaudaraan di dalam Islam merupakan jalinan yang menghubungkan sebahagian dengan sebahagian Umat Islam yang lain. Ia merupakan ikatan rabbani - ikatan yang diikuti di atas dasar ketaatan kepada Allah - yang mengikat hati-hati mereka dan ia merupakan jalinan yang mendekatkan mereka kepada Allah s.w.t. Ukhuwwah merupakan ikatan keimanan yang paling kukuh

RUJUKAN
Arkanul Baiah - Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
Penjelasan Di Sekitar Risalah Ta’alim oleh Muhammad Abdullah Al-Khatib
Risalah Usrah : Amalan-amalan Asasi Di Dalam Harakh Islamiyyah , Abu Urwah
Web Site Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
http://axelfresno.freewebservices.net/h/hasrizal/articles/petugas.htm
http://www.al-islam.com/articles/articles-m.asp?fname=Part2_Chapter7
1.3 – Rukun Kesepuluh : Thiqah

Ta’rif : Keyakinan seorang pendakwah terhadap qiadah pada kemampuan dan keikhlasannya , dengan keyakinan yang mendalam sehingga akan melahirkan perasaan kasih , penghargaan , penghormatan dan ketaatan . Dakwah tidak wujud tanpa qiadah , sejauh mana timbal balik thiqah antara pemimpin dan pendakwah merupakan kekuatan bagi sistem jamaah dan kekemasan strategi bagi mencapai matlamatnya serta mengatasi halangan – halangannya .

Penjelasan : Sabit melalui nas dan hadis , dapat dilihat daripada sirah Rasulullah melalui keyakinan para sahabat terhadap ISLAM yang disampaikan oleh Rasulullah saw

Firman Allah yang bermaksud:
“ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehinggalah mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya” ( Al-Isra’ : 52)

Untuk ini, Imam Al-Banna menjawab kepada sesiapa yang bertnay kepadanya: “ Siapakah yang anda sarankan agar kami melantiknya menjadi ketua kami apabila anda telah tiada” Beliau menjawab : “ Wahai saudara! Lantiklah orang yang paling lemah di kalangan kamu, kemudian kamu dengar dan taatlah perintahnya, Ia akan menjadi orang yang paling kuat dikalangan kamu. Semoga kamu ingat wahai saudara, bagaimana Umar dan Abu Bakar berselisih pendapat berkaitan mereka yang tidak mahu membayar zakat. Para sahabat besar Rasulullah memihak kpd pandangan Umar agar tidak memerangi mereka. Apabila Umar melihat Abu Bakar Bersungguh2 memerangi mereka yg membeyar zakat, ia mengungkapkan kata-kata yang baik , yang membayangkan kepercayaannya yang mutlak. Umar berkata : “ Demi Allah aku melihat Tuhan telah mebuka pintu hati Abu Bakar untuk memerangi mereka, Aku tahu ia adalah benar.”

Jika sekiranya Umar tidak mencapai kemuliaan ke tahap kethiqahan dan ketaatannya sebegini, nescaya Umar terpedaya dengan dirinya sendiri, bahawa beliau adalah di pihak yang benar.

Kepentingan : Qiadah merupakan sebahagian dari dakwah . Dakwah tidak akan wujud tanpa tanpa qiadah . Kekuatan sistem jemaah , kejayaan strategi , kejayaan menuju matlamat dan keupayaan menghadapi segala bentuk halangan serta kesusahan sangat bergantung kepada timbal balik thiqah antara qiadah dan pendakwah . Dalam dakwah Ikhwan , qiadah mempunyai hak seorang bapa di sudut ikatan hati , hak seorang ustaz di sudut memberi ilmu , hak seorang sheikh di sudut pendidikan rohani dan hak seorang pemimpin di sudut siasah polisi umum dakwah . Dakwah merangkumi semua makna ini .

1.3.1 – Objektif

1.3.1.1 – Menanam / menyematkan thiqah antara qiadah dan pendakwah , meskipun thiqah itu bukan suatu perkara yang wajib diberi ( ie wala’) tetapi suatu perkara yang diperolehi

1.3.1.2 – Membentuk satu persefaham yang tinggi antara qiadah dab pendakwah dalam semua segi seperti pendapat dan ketetapan , supaya dapat menghalang keraguan yang diwujudkan oleh musuh Islam

1.3.1.3 – Mewujudkan satu suasana , dimana thiqah itu wujud antara qiadah dengan pendakwah , antara pemimpin dengan ahli ( dan sebaliknya ) serta antara ahli dengan ahli dalam keadaan dimana kita tenang dan percaya bahawa kebenaran wujud bersama jemaah yang berpegang pada Al – quran dan As – sunnah


1.3.2 – Pengisian dan Kandungan

1.3.2.1 – Ta’rif ( Syara’ & Bahasa )

Qiadah
Pimpinan
Pemimpin
Pendokong & Penyokong
Amanah
Wala’ & Thiqah

1.3.2.2 – Mengenali qiadah dan mengkaji suasana yang meliputi kehidupannya dari segi

Konsep / Dasar
Kepentingan
Sejarah qiadah itu sendiri
Etc

1.3.2.3 – Dasar – dasar thiqah dalam

Pemimpin dengan ahli
Ahli dengan pemimpin
Ahli dengan ahli
Dalam diri sendiri ( Thiqah Bin Nafsi)- yakin dengan diri sendiri

1.3.2.4 – Perbezaan thiqah dan wala’

Ta’rif
Konsep / Dasar
Untuk siapa dan kepada siapa
Kepentingan

1.3.2.5 – Tanggungjawab memenuhi perintah daripada qiadah

Bukan perkara maksiat
Putus
Tidak boleh dipersoalkan
Tidak boleh diragui
Tidak boleh dicanggahi
Tidak boleh diperbincangkan
Dibenarkan untuk mengemukan nasihat dan menunjukkan yang benar

1.3.3.6 – Pertentangan antara perintah qiadah

Antara perintah dengan perkara yang diketahui
Antara ijtihad yang tidak ada nas syara1’

1.3.3.7 – Langkah – langkah memujudkan thiqah dan persedian meletakkan seluruh corak kehidupan dibawah pentadbiran dakwah

1.3.3.8 – Penutup
Kepercayaan yang dimaksudkan di sini adalah tenteramnya hati seorang Jundi itu kepada pemimpinnya, kemampuan dan keikhlasan pemimpin itu. Tenteram hati itu begitu mendalam dan ia tercerna dari kasih sayang, penghargaan, rasa hormat dan taat
Percaya atau thiqah di sini bermaksud kepercayaan seseorang tentera (jundi) yang mendalam terhadap kemampuan dan keikhlasan pimpinannya sehingga menimbulkan rasa kasih, menghargai, menghormati dan memberikan ketaatan yang penuh kepadanya

1.3.3 – Kesimpulan
Thiqah merupakan satu rukun yang penting kerana ia dapat merencanakan dan memastikan perjalanan dakwah berjalan dengan penuh tertib dan berstategi . Lebih – lebih lagi musuh – musuh Islam mengunakan perlbagi cara dan kaedah untuk mewujudkan perpecahan / menghilagkan thiqah antara qiadah dan pendakwah . Maka umat Islam ( jemaah ) menjadi lemah . Tanpa thiqah maka tidak ada lagi qiadah atau jemaah .

RUJUKAN
Arkanul Baiah - Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
Penjelasan Di Sekitar Risalah Ta’alim oleh Muhammad Abdullah Al-Khatib
Web Site Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
http://axelfresno.freewebservices.net/h/hasrizal/articles/petugas.htm
http://www.al-islam.com/articles/articles-m.asp?fname=Part2_Chapter7

Rukun Baiah (Amal dan Tajarrud)

ARKANUL BAI’AH AMAL DAN TAJARRUD

Sepertimana yang kita ketahui As-Syahid Hassan Al-Banna telah meletakkan sepuluh rukun bai’ah yang mana kesemua rukun bai’ah ini disimpulkan oleh As-Syahid melalui sirah Nabi S.A.W .Jika disingkap kembali sejarah kegemilangan Islam di zaman Nabi S.A.W ,kita dapat menghayati bagaimana Nabi S.A.W dan para sahabatnya memperaktikkan sepuluh perkara yang penting ini.Di sana mereka pernah jatuh dan rebah serta menang dan kalah ,tetapi mereka tetap teguh dengan perjuangan dan sentiasa yakin dengan pertolongan Allah dan jua kemenanganNya.

Firman Allah yang bermaksud:
“Sesunguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamaNya,sesngguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa”
Surah Al-Hajj: 40

Di antara sepuluh Arkanul bai’ah yang tetapkan oleh As-syahid adalah : Faham,amal,ikhlas.jihad,pengorbanan,taat,teguh,tajarrud,ukhuwah dan thiqah.


AMAL

Firman Allah yang bermaksud:
“ Bekerjalah kamu,maka Allah an rasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata,lalu diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
At-Taubah: 105

Ayat ini menujukkan bahawa setiap amlam yang dikerjakan di dunia ini akan diperhitungkan oleh Allah terhadap hamba-hambNya di hari kiamat nanti. Nabi S.A.W pernah bersabda di dalam yang sahih, “Sesungguhya setiap amalan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu dengan apa yang diniatkan”. Maka kita sebagai seorang mukmin lagi mujahid sentiasalah kita menitik beratkan soal niat ini.Niat adalah permulaan bagi sesuatu maqasid( tujuan)

Persediaan amal yang perlu ada bagi setiap individu pejuang:

Pertama:
Hendaklah dia memperbaiki dirinya supaya menjadi seorang mukmin yang kuat dari segala aspek kehidupan.
Mempunyai kesihatan yang baik dan tubuh yang kuat.
Akhlaq yang mantap
Pemikiran yang intelek
Mampu bekerja dan berusaha
Aqidah yang betul
Ibadah yang sahih
Sentiasa bermujahadah terhadad dirinya
Memelihara jiwanya
Prihatin terhadap masanya dan bersistematik
Memberi manfaat kepada orang lainKedua:
Pembentukkan rumahtangga yang muslim
Membimbing ahli keluarga supaya memahami Islam dan perjuangan
Memelihara adab-adab Islam dalam kehidupan rumahtangga
Bijak memilih bakal isteri atau suami

Ketiga:
Membimbing Masyarakat
Menyebarkan dakwah,menjalankan amal am’ruf dan nahi munkar

Keempat:
Membebaskan tanah air
Mengembalikan kuasa politik dan ekonomi kepada pemerintahan dan undang-undang Islam yang sebenar

Kelima:
Memperbaiki kerajaan sehingga menjadi benar-benar kerajaan Islam
Berkhidmat kepada masyarakat demi untuk menjaga kemaslahatan mereka dan bukan pula mufsadah.
Menerima amanah yang diberikan itu denga penuh rasa tanggungjawab,kerana ianya balak dipersoalkan di akhirat kelak.

Keenam:
Mengembalikan kedudukan alammiyyah Negara-negara kepada umat Islam dan membebaskan tanah airnya dan mengembalikan kegemilangannya
Menyatukan suara-suara umat Islam di seluruh dunia sehingga terbangunnya khilafah islamiyyah.

Ketujuh:
Memimpin dunia dengan menyebarkan da’wah Islam di segenap pelusuk dunia

Firman Allah yang bermaksud:( Sehingga tidak menjadi fitnah dan agama itu semuanya milik Allah) Al-Anfal:39


TAJARRUD

Berkata As-syahid Hasan Al-Banna, maksud tajarrud ialah mengosongkan fikrah dari segala dasar dan individu selainnya ,kerana fikrah kamu adalah yang paling mulia ,paling mencakupi dan mulia

Firman Allah taala yang bermaksud
“Adalah bagi kamu pada kisah Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya teladan yang baik,ketika mereka berkata kepadakaum mereka:kami berlepas diri dari kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah,kami mengingkari kekufuran kamu,dan telah nyata di antara kami dan kamu permusuhan serta kebenciaan buat selama-lamanya,sehinggalah kamu beriman kepada Allah sahaja”
Al-Mumtahanah: 4

Makna tajarrud dari segi syara’ialah beribadat semata-,ata kerana Allah bukan selainNya.Pegerakkan,diam sembunyi dan nyata hanya kerana Allah,tiada berbaur dengan hawa nafsu,dunia,kemegahan dan kekuasaan.

Dalam erti kata yang lain pula kita boleh mengertika tajarrud itu ialah kita menyakini dan mempercayai kebenaran perjuangan itu dengan sepenuhnya walaupun kita terpaksa berhadapan dengan keluarga sendiri.,sepertimana tajarrud yang di lakukan oleh Nabi S.A.W yang terpaksa memerangi bapa saudaranya sendiri Abu Jahal di dalam peperangan badar.

Sifat tajarrud adalah perlu untuk menyatukan sas-saf para petugas Islam dan ia adalah salah satu dari rukun dakwah.Seseorang Islam itu tidak akan dapat melaksanakan dan membengunkan da’wah melainkan setelah memiliki sifat tajarrud.

Al-Maududi berkata:Sesungguhnya fikriyyah yang diseru oleh para aktivis yang berlemah-lembut,benar,hati yang jernih,dan ikhlas beralaml,berpegang pada prisip,kosong dari sebarang kepentingan nafsu,sememangnya dapat mencari kebahagiaan untuk manusia dan menjanjikan kesejahteraan dan kerehatan kepada manuasiayang berada di dalam kesusahan.Hasilnya,hati-hati yang ada secebis kebaikan pasti akan tertarik dengan da’wah ini

Bagi mereka yang ingin menegakkan kebenaran ini di atas muka bumi,maka perlulah mendirikannya di dalam diri mereka terlebih dahulu,di dalam hati dan kehidupan mereka,pada gambaran AQIDAH ,AKHLAQ, IBADAT DAN TINGKAH LAKU.”

Antara tajarrud yang benar ialah seperti Abu Bakar As-siddiq. Beliau telah membelanjakan hartanya untuk menylamatkan mereka yang tersiksa dan golongan yang tertindas di Makkah.Memelihara perantau yang berakad setia,dan ikhlas kerana Allah.Lalu tuunkan ayat Al-Quran yang memberi khabar gembira tentang amalam mulia yang dikerjakan kerana apa yang beliau kerjakan hanyalah semata-mata kerana mengharapkan kerdhaan Allah.

Firman Allah yang bermaksud:
“ Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu darpada orang yang sungguh bertaqwa,yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya,sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun,yang patut dibalas,hanyalah mengharapkan keredhaan TuhnaNya Yang maha Tinggi;Dan sesungguhnya,ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat,dengan mendapat segala yang diharapkan”
Al-Lail: 17-21

Di antara taarif tajarrud yang disebut dalam kitab Ruknul Tajaarud karangan Dr Abd Halim Mahmud ,salah seorang ulama Al –Azhar Mesir.
Tajarrud:menanggalkan atau menyucikan
Menyucikan hati dari apa yang selain Allah
Menanggalkan apa yang di dalam hati dan akal itu dari apa yang selain kebenaran
Melepaskan diri (Al-Bara’) membebaskan diri dari setiap apa yang disembah selain Allah.

Penjelasan:Kalimah (buraa’)dalam surah Al-Mumtahanah:4 menunjukkan pengertiaan (wala’) dari pengikut-pengikut Nabi Ibrahim daripada menyembah selain Allah,dan mereka tidak syirik dengan apa yang mereka sembah iaitu Allah S.W.T.

Tajarrud dalam sesuatu harakah itu,kita melakukan setiap kerja itu kerana islam dalam segala aspek sama ada dari segi kemasyarakatan,politik , ekonomi atau dalam jihad sendiri.Dalam erti yang lain kita mempercayai bahawa fikrah yang kita bawa ini adalah fikrah yang benar,dan kita tidak meraguinya lagi.

Di antara contoh-contoh Tajarrud

Nabi Muhammad S.A.W:
Ketika mana nabi S.A.W mula menyebarkan dakwahnya di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam yang mana setelah itu bapa saudaranya Abu Talib datang menemui beliau dan menyuruh beliau menghentikan kerja dakwah itu,nabi berkata:wahai bapa saudaraku sekalipun diletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku,aku takkan tinggalkan urusan ini sehinggalah Allah menzahirkannya ataupun aku binasa dalam mendapatkannya.

Umar R.A
Kisah yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam
Aslam adalah hamba kepada Umar,ketika khalifah keluar bersama Aslam untuk meninjau keadaan penduduknya .Dalam kegelapan malam itu ,Umar melihat seorang wanita yang sedang mendidihkan air sambil anak-anaknya menangis kelaparan.kerana ketiaadaan makanan wanita itu mendidihkan air sehinggalah anak-anak itu tertidur.Setelah Umar melihat keaadan yang demikian Umar Al-khattab menangis kerana beliau merasakan bahawa beliau tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik.Kemudian beliau pulang ke Darus sadaqah untik mengambil barang –barang seperti,gandum,minyak dan pakaian untuk dibawakan untuk wanita dan anank-anaknya tadi.Beliau meletakkan semua barang-barang itu di dalam sebuah gundi dan membawanya dengan sendiri ,kerana kata beliau Aku bakal dipersoalkan di akhirat nanti.Kemudiaanya beliau sendiri memasakkannya dan memberikan makanan untuk anak-anak itu,sehinggalah ibu dan anak-anak itu kelihatan gembira.

Abu Ubaidah Aamir bin Jarrah yang digelar dengan Aminun Ummah
Di dalam peperangan Uhud beliau telah membunuh bapanya sendiri begitu jua dengan
Mus’ab bin Umair yang membunuh abangnya sendiri,dan Umar Al-Khattab memebunuh bapa saudaranya
Al-‘as bin Hisyam bin Al-Mughirah dalam peperangan Badar.Kejadiaan inilah yang menjadika Asbabul Nuzul bagi ayat 22 dari surah Al-Mujadalah.

Rukun Baiah (Tadhiyyah dan Jihad)

PENGORBANAN DAN JIHAD,BENTUK-BENTUK PENGORBANAN NABI DAN SAHABAT,PENGORBANAN TERTINGGI SYAHID DAN TUNTUTAN BERJIHAD DALAM ISLAM


DEFINASI PENGORBANAN DAN JIHAD.

قال الله تعالئ:انما الموءمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لميرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسههم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون

Maksudnya :Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ,kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah,mereka itulah orang yang benar.(Al-hujurat:15)
Telah diterangkan di dalam al-Quran bagaimanakah bentuk pengorbanan dan jihad yang dikehendaki oleh Allah taala kepada hambanya iaitu pengorbanan di dalam perjuangan yang memerlukan kepada pengorbanan harta benda dan jiwa raga demi Islam.
Apabila disebut berkenaan jihad dan pengorbanan, ini bermaksud kita tidak lari daripada berkorban dan terkorban.

Pengertian korban membawa dua maksud:

Pertama:Binatang ternakan yang disembelih pada hari-hari tertentu dalam bulan zulhijjah (hari raya haji).

Kedua:Korban dalam pengertian mempersembahkan sesuatu kepada dewa-dewa pujaan atau kekuatan ghaib yang dianggap berkuasa ke atas manusia.Ini merupakan satu bencana yang telah berlaku dan masih berlaku di negara kita.

Ketiga:Maksud yang dikehendaki dalam perbincangan ini adalah pengorbanan harta benda,waktu,tenaga, ilmu dan jiwa raganya dengan luhur dan mulia kerana Allah taala demi menegakkan kebenaran dan keadilan.Kita sebagai umat Islam dituntut untuk melakukan pengorbanan yang sebegini rupa .

Allah telah membahagikan bentuk pengorbanan di dalam Al-Quran kepada empat bahagian:

1. Pengorbanan diri
Berkorban demi memartabatkan agama Islam, yang menjadi tanggungjawab kepada setiap manusia yang bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan nabi Muhammad pesuruh Allah.Pengorbanan ini adalah untuk menegakkan agama Islam yang betul dan tulin kepada semua manusia.Allah taala telah menyatakan di dalam firmanNya:

: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خيراكم وعسى أن تحبواسيئا وهو شرلكم والله يعلم وأنتم لاتعلمون Diwajibkan ke atas kamu berperang, pada hal berperang itu adalah suatu yang kamu benci.Boleh jadi kamu membenci sesuatu,padahal ia amat baik bagimu,dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu,Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(Al-Baqarah:216)

Allah mewajibkan jihad kepada umat Islam demi menjaga agama islam dan demi mempertahankan diri umat Islam,walaupun menjadi lumrah kepada manusia benci kepada pembunuhan, tetapi pengorbanan ini adalah penting untuk Islam,kadang- kalanya perkara yang kita benci itu adalah lebih baik kepada kita dan perkara yang kita suka itu kadang-kalanya buruk kepada kita.

2. Pengorbanan harta

Pengorbanan harta dinamakan infaq di dalam bahasa arab dan sumbangan di dalam bahasa kita, samada yang wajib atau sunat kesemuanya mengikut keadaan. Infaq merupakan perkara penting kepada jamaah, kerana kehidupan jamaah tidak akan kuat dan sempurna tanpa sumbangan harta,waktu,tenaga dan lain-lain.Firman Allah:

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين

Maksudnya:Dan belanjakanlah (harta benda) kamu di jalan Allah,dan janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah kamu,kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-baqarah 195)

Dan firmannya lagi:

:يأيها الذين ءامنواانفقوامما رزقنكم من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعة والكفرون هم الظلمون

Maksudnya:Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu (di jalan Allah) sebelum datangnya hari, pada hari itu tidak ada jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat.Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.(Al-Baqarah: 254)

3. Pengorbanan kepada keluarga terdekat.

Pengorbanan kepada keluarga terdekat seperti pengorbanan kepada ibubapa,anak,suami isteri,adik beradik,waris dan seumpamanya.Firman Allah:

يأيهاالذين ءامنوالاتتخذواءاباءكم واخونكم أولياء ان استحبواالكفرعلى الايمن ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظلمون
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن *
ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين

Maksudnya:Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran ke atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.Katakanlah: ‘jika bapa-bapa, anak-anak,saudara-saudara,isteri-isteri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah –rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan RasulNya maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya.Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.(At-taubah:23,24)

4. Pengorbanan kepada masyarakat sekeliling.

Pengorbanan terhadap sahabat,jiran,masyarakat dan seumpamanya.sepertimana yang telah di jelaskan di dalam Al-Quran:

لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أوأبنائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون

Maksudnya:Kamu akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulNya, sekalipun mereka itu bapa-bapa ,atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka mereka itulah yang Allah telah menanamkan keimanan didalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadaNya .Dan dimasukkanNYa mereka ke dalam syurga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Allah ridha tehadap mereka dan mereka merasa puas terhadap limpahan rahmatNya mereka itulah golonganAllah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung.(al-mujadalah:22).

Kehidupan bermasyarakat juga memerlukan pengorbanan dan tolak ansur.sabda Rasulullah:

لايومن أحدكم حنى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

Maksudnya:Tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehinggalah dia kasih kepada saudaranya lebih daripada dia kasih kepada dirinya sendiri.

Manakala jihad juga membawa dua maksud:

Pertama:Perang suci melawan orang-orang kafir kerana mempertahankan agama Islam.

Kedua:Penentangan (perlawanan terhadap anasir-anasir yang merosakkan Negara dan lain-lain.Seperti hawa nafsu dan lain-lain.Sebagaimana yang kita ketahui,bahawa jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu.(Mujahadatunafs)
Kepentingan berjihad telah diterangkan didalam al-quran.Sebagaimana firman Allah:

لا يستوى القعدون من المؤمنين غير اولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله
المحاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجهدين على القعدين اجرا عظيما
Maksudnya:”Tidaklah sama keadaan orang –orang yang duduk(tidak turut berperang)dan di kalangan orang-orang yang beriman selain daripada orang-orang yang ada keuzuran dengan yang berjihad(berjuang)pada jalan Allah (untuk membela Islam)dengan harta dan jiwanya.Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yg tinggal duduk (tidak turut berperang kerana uzur)denagn kelebihan satu darjat.Dan tiap-tiap satu (dari dua golongan itu)Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (syurga)dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang keatas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur)dengan pahala yang amat besar”(An-nisa`:95)
Sabda nabi S.A.W.
من مات ولم يغز ولم ينو الغز ومات ميتة جاهلية
“ Barang siapa yang mati sedang ia tidak berperang dan tidak pula berniat untuk berperang ,matilah ia sebagai mati jahiliyyah”

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah at-taubah ayat 11,Allah Taala telah menawarkan dan membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan)bahawa mereka akan beroleh syurga,disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah,dan ada kalangan mereka membunuh dan terbunuh..Oleh itu ,bergembiralah dengan jualan yang KAMI jalankan jual belinya itu dan ketahuilah bahawa jual beli itu ialah kemenangan yang amat besar.Maka amat beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yang menyahut tawaran Allah Taala ini.

Perkara jihad dan pengorbanan juga telah dinyatakan oleh Mujahid Agung As-Syahid Al Iman Hassan Al Banna rahimahullah dalam 10 rukun bai’ah.Kita telah sedia maklum bahawa 10 rukun bai’ah itu adalah amat penting didalam sesuatu harakah islamiah dan sebagai formula pembinaan kekuatan ummah. Faham ,ikhlas,amal,jihad,tadhiyyah (pengorbanan),taat,thabat(tetap),tajarrud,persaudaraan,thiqqah adalah rukun bai’ah.Jihad dan pengorbanan perlulah dilakukan dengan hati yang ikhlas hanya kerana Allah taala supaya usaha kita itu mendapat ganjaran daripada Allah taala. Al-Quran dan hadis telah menyatakan bahawa jihad dan pengorbanan adalah dituntut dalam agama Islam demi menegakkan agama Allah,sebagaimana yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad semasa baginda menjalankan dakwah.Oleh itu,kita haruslah menghargai apa yang telah dilakukan oleh baginda demi ummatnya yang tercinta.

BENTUK PENGORBANAN NABI DAN PARA SAHABAT.

Ibn Taimiyyah telah mentafsirkan ayat 30 daripada surah al-anfal yang bermaksud”dan ingatlah (wahai Muhammad)ketika orang-orang kafir musyrik(Makkah)menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu,atau membunuhmu,atau mengusirmu.Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya (mereka)kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya.
Beliau menegaskan bahwa inilah 3 permasalahan yang dilalui oleh mereka yang berjuang di atas manhaj an-nabawi iaitu dipenjara,dibunuh dan dibuang daerah.
Pengorbanan yang berisiko tinggi telah dilakukan oleh sahabat baginda iaitu saidina Ali karramallahuwajhah.Dimana setelah rumah baginda dikepung,saidina Ali telah mengambil tempat nabi.Akhirnya kaum musyrikin itu dapat dikalahkan dengan mukjizat yang telah dianugerahkan kepadanya, iaitulah apabila baginda mengambil segenggam pasir lalu membaca ayat suci dan dilempar ke arah mereka,dengan kuasa Allah,mereka tertidur.
Walau sebesar mana pun pengaruh mereka,seramai mana tentera mereka,mereka tetap akan dikalahkan dan akan menemui kegagalan dalam setiap apa yang dirancangkan oleh mereka untuk menghalang penubuhan Negara Islam ataupun kedaulatan islam.Allah Taal telah berfirman:
ولا يحيق المكر السيء الا باهله
Maksudnya: Rencana yang jahat tidak akan menimpa kecuali orang yang merancang itu sendiri (Fathir:43)
Sejak permulaan kejadian manusia , Allah Taala telah mengajar kepada generasi pertama manusia iaitu kepada kedua-dua putera Adam tentang pengorbanan.Ianya telah diceritakan di dalam kitab2 tafsir bahawa putera Adam yang dimaksudkan ialah Habil dan Qabil.Firman Allah Taala:

واتل عليهم نبأ ابنى ءآدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما تقبل الله من المتقين0 لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدي اليك لأقتلنك انى اخاف الله رب العالمين

Maksudnya : ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil)menurut yang sebenarnya,ketika keduanya mempersembahkan korban,maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua(Habil)dan tidak diterima dari yang lain(Qabil).Ia berkata(Qabil)”aku pasti akan membunuhmu”,berkata Habil “sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa.Demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku,aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah,tuhan yang mentadbir sekelian alam.(Al-maaidah:27-28)

Berdasarkan kisah ini,Allah Taala hanya menerima korban bagi mereka yang melakukan pengorbankan dengan penuh keikhlasan dan berdasarkan ketakwaan mereka kepada Allah.Tujuan pengorbanan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Pengertian korban itu sebenarnya amat luas.Ianya bukan sekadar mengorbankan haiwan seperti yang disunatkan oleh agama tetapi juga berkorban apa sahaja demi agama,bangsa dan Negara.Dalam sejarah islam,ibadat korban ini bermula apabila nabi Ibrahim diuji ketaatan dan kekuatan imannya dengan diperintahkan oleh Allah melalui mimpi supaya menyembelih anaknya(nabi Ismail).Pengorbanan yang ditunjukkan oleh nabi Allah ini adalah pengorbanan sebagai hambaNya yang lebih mengutama kasih sayang Allah daripada kasih sayang terhadap anak sendiri.

Seperti yang telah termaktub dalam surah as-Soofat ayat 101-112

رب هب لى من الصلحين.فبشرنه بغلم حليم.فلما بلغ معه السعى قال يبني انى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ماذا ترى قال يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصبرين

Maksudnya : ya tuhanku ,anugerahkanlah kepadaku (seorang anak)yang termasuk dikalangan orang2 yang soleh.Maka KAMI berikan kepadanya berita yang menggembirakan,bahawa ia akan memperoleh seorang anak yang penyabar.Maka tatkala anaknya itu sampai (keperingkat umur yang membolehkan dia)berusaha bersama2 dengannya,nabi Ibrahim berkata “wahai anak kesayanganku,sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu,maka fikirkanlah apa pendapatmu?”Anakanya menjawab “wahai ayah,jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu,insya Allah,ayah akan mendapati daku dari orang2 yang sabar.”

Nabi Ibrahim kemudiannya diberitakan oleh Allah bahawa korban baginda diganti dengan seekor kibas.Begitulah pengorbanan kedua-dua nabi Allah yang mulia,seorang sanggup berkorban dan seorang lagi sanggup dijadikan korban.
Baginda s.a.w. sendiri terpaksa bersabung nyawa untuk menghadapi ujian, dimana baginda diburu , dikepung dan diancam dari awal hingga keakhirnya dalam misi hijrah baginda.Namun dengan kesungguhan dan kesabaran baginda dalam menegakkan(daulah islamiyyah)dibumi madinah tetap tidak pudar sekalipun menghadapi risiko yang tinggi.Orang musyrikin sebulat suara merancang untuk membunuh nabi atas cadangan Abu Jahal,dibuang daerah atas Abu Al-Aswad dan dipenjara atas cadangan Al-Buhktari.

Meninggalkan anak dan isteri adalah suatu pengorbanan besar yang dilakukan oleh Abu Salamah ketika peristiwa hijrah rasul.Dalam perjalanan,mereka telah dihalang oleh keluarga Ummu Salamah,lalu Ummu Salamah ditahan bersama anaknya.Beliau meneruskan hijrah tanpa anak dan isteri,walaupun pada akhirnya Ummu Salamah tetap menjejaki suaminya.

Suhaib Ar-Rumi dengan tegas meninggalkan semua harta bendanya untuk berhijrah.Lalu dia berhijrah sehelai sepinggang.Disebabkan peristiwa ini maka turunlah wahyu Allah (A-Baqarah:207)
ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
.
Maksudnya : dan diantara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredhaan Allah semata2 dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba2Nya.
Sejarah hijratul rasul s.a.w.diwarnai pengorbanan demi pengorbanan para sahabat yang lahir dari hari suci demi kecintaan mereka kepada islam dan kedaulatannya.Mereka mempertaruhkan seluruh kepentingan duniawi dan peribadi mereka demi untuk agama yang diredhai Allah ini.

Pengorbanan tertinggi syahid

para syuhada disetiap zaman banyak menyumbangkan pengorbanan kepada islam kerana itulah janji mereka kepada islam, pengorbanan itu menjanjikan kemenangan atau syahid dijalan Allah.para sahabat khususnya berkorban demi islam dengan mewakafkan diri,harta dan nyawa sepenuhnya kepada islam, mereka lebih cintakan Allah dan rasulnya dari harta dan nyawa mereka, semata – mata kerana ketaatan yang mutlak kepada Allah dan rasulullah juga demi melihat islam tersebar dengan luas keseluruh dunia.Itulah pengorbanan tertinggi mereka kepada islam tanpa pengorbanan itu maka sesungguhnya kita dapat merasai nikmat islam yang kita nikmati dan kita perjuangkan sekarang.

Tokoh – tokoh syahid dan pengorbanan

Abu Bakar As-Sidiq
Beliau merupakan sahabat yang sentiasa bersama dengan rasulullah saw.Beliau telah menemani nabi saw ketika berhijrah ke Madinah, beliau juga telah membenarkan kata-kata nabi saw ketika peristiwa isra mi’raj sehingga diberi gelaran As-Siddiq oleh nabi saw.Pengorbanan beliau kepada islam amat banyak,suatu ketika beliau telah mendermakan semua harta beliau dijalan Allah, sehingga rasulullah saw betanya kepadanya apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, beliau menjawab: hanya Allah dan Rasulnya.Begitu juga sewaktu beliau berhijrah bersama dengan Rasulullah saw,beliau berjalan kekiri,kanan,belakang dan dihadapan nabi saw,sehingga nabi saw bertanya “kenapa dengan kamu wahai Abu Bakar?”.jawab Abu Bakar “aku ingin menjagamu wahai Rasulullah”.Begitulah sifat seorang sahabat nabi saw yang sanggup menjaga diri rasulullah lebih dari dirinya sendiri.

Salmah bin Hisyam R.a
Beliau merupakan saudara kepada Abu Jahal dan sepupu keapada Khalid bin Al-Walid.Beliau telah berhijrah ke Habsyah tetapi dihalang untuk berhijrah ke Madinah dan beliau diseksa kerana beriman kepada Allah, sehingga rasulullah berdoa untuknya didalam qunut, sebagaimana doa baginda kepada golongan-golongan muslimin yang diseksa diMekah.

Berkata waqidi : Rasulullah sentiasa berdoa didalam qunut selepas ruku ketika solat subuh (( Ya Allah, bebaskan Walid Bin Walid, Salmah Bin Hisyam, Ilyas Bin Abi Rabiah dan golongan-golongan yang diseksa di Madinah)).

Beliau disekat dari berhijrah keMadinah, sehingga beliau dapat berhijrah selepas peperangan khandak dan beliau syahid didalam peperangan diSyam pada tahun 14 hijrah. terkorbanlah nyawa salah seorang pahlawan islam.


Jaafar Bin Abu Thalib R.a
Beliau merupakan sepupu Rasulullah saw, rupa dan perabadi beliau hamper sama dengan Rasulullah dan diantara kemuliaan beliau ialah beliau sanggup korban hartanya untuk saudara maranya yang miskin.sehingga Abu Hurairah R.a berkata : “ sebaik-baik manusia kepada orang-orang miskin ialah jaafar Bin Abu Thalib”.dan beliau juga berkata : “ Jaafar suka kepada orang-orang miskin, sehinggakan beliau duduk dan dengan mereka,sehingga Rasulullah menamakannya “ayah orang-orang miskin”.beliau syahid dijalan Allah didalam peperangan mu’tah.


Itulah diantara tokoh-tokoh syuhada’ dan para sahabat yang sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk Islam, ummat Islam dan demi menunaikan tanggungjawab kepada Allah dan Rasulnya, tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri.Begitulah hebatnya pengorbanan para sahabat dizaman Rasulullah dan para cendikiawan Islam disetiap zaman.


Tuntutan jihad dalam islam

Allah mewajibkan hambanya berjihad untuk mendaulatkan islam, walaupun ianya memerlukan pengorbanan dan ketahanan jiwa untuk melaksanakannya, firman Allah taala,terhadap kewajipan jihad didalam Al-Quran

.1surah maidah: 35

يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وبتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون

maksudnya (wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, supaya kamu menjadi orang yang berjaya)

2.surah taubah 41

انفروا حفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

maksunya: (Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu dijalan Allah.yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui).

3.surah taubah 86

واذا أنزلت سورة ان أمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استئذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذزنا نكم مع القاعدين

(Dan apabila diturunkan sesuatu surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu) “ berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah besama rasulu-Nya”, nescaya orang-orang yang sanggup diantara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata : “biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk)”.

4.surah al-hajj;78

وجاهدوا في الله خق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

(Berjihadlah kamu dijalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu didalam agama suatu kesempitan)

Kewajipan jihad didalam sunnah:

1.Diriwayatkan oleh imam bukhari r.a daripada Abdullah bin umar r.a berkata: rasulullah bersabda:

(أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لااله الا الله,ويؤمنوا بي ,وبما جئت به,فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا
مني دمائهم وأموالهم الا بحقها,وحسابهم على الله عز وحل

((Diperintahkan kepada aku supaya memerangi manusia selagi mereka tidak berkata tiada tuhan melainkan Allah, dan apabila mereka menyebutnya maka haramlah bagiku darah dan harta mereka melainkan dengan hak yang ditentukan oleh Allah))

yang dimaksudkan dengan jihad disini ialah berjihad untuk menyebarkan islam.

diriwayatkan oleh abu daud r.a daripada anas r.a berkata: rasulullah bersabda:

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم

((berjihadlah menentang orang – orang musyrikin dengan harta kamu dan diri kamu serta lidah kamu))

jihad didalam hadis ini bermaksud: berkorban dijalan allah dengan harta dan nyawa.


3.diriyawatkan oleh hakim r.a daripada abu musa r.a berkata: rasulullah bersabda:

الجنة تحت ظلال السيوف

(( syuraga dibawah bayangan mata pedang ))

maksud hadis ini ialah : jihad akan dibalas dengan balasan yang besar iaitu syurga dan ia merupakan jalan ke syurga.

Kewajipan jihad sehingga kehari kiamat

Kewajipan jihad adalah kewajipan yang berterusan sehingga kehari kiamat , ianya juga seperti ibadah yang wajib seperti solat, puasa, zakat, haji dan lain – lain. Jihad bukanlah kewajipan yang ditetapkan hanya kepada para anbiya dan para sahabat sahaja, tetapi ianya merupakan kewajipan yang berkekalan dan berterusan di setiap zaman dan tempat kepada meraka yang bersaksikan bahawa tiada tuhan malaikan Allah dan nabi muhammad pesuruh Allah dan menjalankan apa yang telah diamanahkan oleh Allah taala.

Ulama menyatakan jihad adalah fardhu ain dan ada juga yang menyatakan jihad itu fardhu kifayah, walau bagaimapun ianya tetap wajib dan dituntut. Firman Allah:

وجاهدوا في الله حق جهاده

((dan berjihadlah kamu pada jalan allah dengan jihad yang sebenar - benarnya))


sabda rasulullah:

من مات ولم يغز ولم ينو الغز ومات ميتة جاهلية

“ Barang siapa yang mati sedang ia tidak berperang dan tidak pula berniat untuk berperang ,matilah ia sebagai mati jahiliyyah.

Hadis ini menyatakan bahawa yang membezakan mati didalam islam dan mati didalam jahiliyah ialah mereka yang meninggalkan jihad dijalan allah, kerana menjadi kewajipan kepada ummat islam untuk berjihad.

Hikmah disebalik tuntutan jihad

Pertahanan diri ummat Islam samada dari sudut harta,nyawa, keluarga masyarakat dan lain-lain.
Menjaga agama.
Tanda kekuatan Islam dan ummatnya.
Ujian kepada ummat Islam, sebagai tanda pengorbanan kepada Allah, rasulNya dan agamaNya. Juga sebagai tanda keteguhan iman dan taqwa kepada Allah.
Kesyumulan Islam.

Kesimpulannya yang boleh kita buat disini ialah, sebagai seorang yang berugama islam kita mestilah memahami apakah tujuan yang sebenarnyaAllah taala menyuruh kita berjuang melawan orang-orang kafir dan yahudi kerana sebagaimana yang kita ketahui bahawa orang2 kafir dan yahudi sama sekali tidak akan tunduk kepada islam. Sebagaimana yang telah dinyatakankan oleh Allah taala didalam al-quran,firmannya:

ولن ترضى عنك اليهود ولن النصرى حتى تتبع ملتهم

Maksudnya: Orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.(Al-baqarah:120). Dan Allah taala telah memberikan jaminan kepada mereka yang berkorban dan berjuang dijalan Allah dengan ganjaran yang cukup baik, iaitulah surga diakhirat nanti. Ayuh marilah kita sama2 berjuang dan berkorban untuk agama islam yang Allah taala janjikan bahawa ianya adalah agama yang betul dan bukan agama yang salah atau sesat.

Rujukan

Kamus dewan bahasa cetakan kelima
Aqidahdan perjuangan
oleh:Allahyarham Alfadhil Dato Haji Fadhil Mohd Noor
Arkanulbaiah
oleh:As-Syahid Imam Hassan Al-Banna (terjemahan)
Rukun jihad
oleh:Doktor Ali Abd Halim Mahmud
Rukun tadhiyah
oleh: Ali Abd Halim Mahmud

Friday, July 18, 2008

Rukun Bai'ah (Ta'ah)

Rukun 6: AT-THA’AH

KETAATAN

PENGERTIAN

- Ketaatan yang dimaksudkan di sini adalah ketaatan di dalam mematuhi perintah pimpinan dan melaksanakannya sama ada di dalam keadaan susah atau senang, dalam perkara yang disukai dan dibenci. Ketaatan ini dipagari oleh batas-batas perkara yang duduk di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul. – Imam Hassan Al-Banna

- Menghidupkan jentera jamaah dan mengemaskini pergerakan sehingga mencapai hadaf dengan jaya . Ia jua bererti segala lubang musuh untuk memecah kesatuan jamaei tertutup rapat . Segala arahan dan peraturan jamaah dapat direalisasikan sebagai mana yang dirancang . – Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi

- Pandangan Al-Maududi pula menjelaskan kaitan antara Taat dan Disiplin dalam pergerakan Islam katanya "......sebuah gerakan, sekalipun mempunyai ciri ciri yang baik, menemui kegagalan hanya disebabkan oleh hakikat bahawa ia tidak dapat menterjemahkan skima-skimanya ke bentuk praktik. Ini berpunca daripada ketiadaan disiplin dan kerjasama. Usah- usaha berdisiplin bermakna bahawa seluruh jemaah mesti mengikut prosedur serta peraturan yang telah ditetapkan olehnya."

1. Seorang Muslim wajib beriltizam dengan arahan dan nizam (sistem) jamaah. Itu adalah perkara asasi dan perlu untuk kebaikan perjalanan amal dan usaha merialisasikan segala tujuan jemaah. Kesetiaan ini dipandang sebagai taat dan ibadah kepada Allah.

2. Setiap anggota jemaah mesti membiasakan dirinya melaksanakan setiap perintah pemimpin atau mas'ulnya dalam jamaah. Dia mesti taat kepada pemimpin di waktu susah, senang, sama ada suka atau tidak, asalkan perkara yang tidak mungkar dan tidak maksiat.

3. Tentera da'wah wajib menjaga waktunya dengan bersungguh sungguh, berdisiplin dalam segenap urusannya dengan peraturan yang rapi, berguna kepada manusia, mampu berusaha, mujahid untuk dirinya, berwaspada dari godaan hartabenda, anak dan isteri. “.....tiap tiap anggota majlis itu mestilah bersungguh sungguh untuk menghadirkan dirinya pada waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh lambat datang kecuali kerana tersangat terpaksa. Itupun dengan memberitahu alasan terlebih dahulu.”
DALIL

Firman Allah s.w.t., maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya. (Al-Nisa’: 59)

Di mana ketaatan diulangi dua kali kepada Allah dan Rasul. Adapun kepada pemimpin tidak diulangi perkataan ketaatan. Ini memberi makna yang sangat besar yang perlu difahami oleh umat Islam. Maknanya ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak, tidak berbelah bagi kerana Allah SWT itu Tuhan yang suci daripada segala sifat. Tuhan yang Maha Sempurna, Maha Adil, Maha Bijaksana dan tidak boleh dipertikaikan walaupun sedikit sama ada dalam hukum yang halus dan keras mengandungi hikmah yang memberi kebaikan kepada manusia di dunia dan di akhirat . Adapun ketaatan kepada Rasulullah SAW juga secara mutlak kerana Rasulullah SAW adalah manusia dipelihara daripada kesilapan.
Bagaimana pula dengan ketaatan terhadap pemimpin-pemimpin di kalangan kamu? Siapakah yang dimaksudkan dengan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu?
Para ulama' memberi dua pendapat :
1. Pertama, pemimpin yang memerintah negara.
2. Kedua, pemimpin yang mengajar agama yang dikenali dengan ulama'.
Sama ada pemimpin-pemimpin kerajaan, masyarakat atau ulama', semuanya manusia yang tidak maksum. Manusia yang mempunyai kelemahan dan tidak dikawal oleh wahyu, maka Allah menyuruh pemimpin ini merujuk masalah mereka kepada hukum yang paling tinggi iaitu Allah dan Rasul. Allah SWT juga menyuruh pemimpin-pemimpin itu supaya bermesyuarat, berbincang dengan mereka yang berada di bawahnya. Dan mereka hendaklah melaksanakan urusan dalam masyarakat berdasarkan kepada dua perkara ini dan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kelemahan, ada di antara mereka yang boleh diberi nasihat dan mereka menerima nasihat tersebut dengan hati terbuka.
Sementara itu, ada di antara mereka yang degil, yang tidak mahu mengikuti kebenaran walaupun dinyatakan kebenaran. Mereka menggunakan kedudukan mereka sebagai pemimpin untuk melakukan apa sahaja dengan sewenang-wenangnya. Maka Allah SWT tidak menyuruh kita mentaati dalam perkara maksiat. Begitu juga, Nabi SAW melarang kita mentaati dalam perkara maksiat yang bercanggah dengan hukum Allah SWT.

HADITH

Aku berwasiat kepada kamu supaya bertaqwa kepada Allah Azza wa Jalla dan dengar serta taat sekalipun pemimpin yang dilantik dikalangan kamu hanyalah seorang hamba abdi . ( Al Hadis , Matan Al Arbai’n )


SIRAH

Rasulullah s.a.w. telah meneguhkan sifat ketaatan kepada para sahabatnya dengan melakukan bai’ah di antaranya ialah Bai’ ah al-‘Aqabah yang terkenal sebelum melakukan hijrah yang merupakan perintah yang sangat penting yang membawa kepada tertegaknya sebuah negara Islam. Di dalam bai’ah itu Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya:

“Berbai’ahlah kepadaku di atas ketaatan dan mendengar (perintah) di masa cergas dan malas, bersedia bernafkah (memberi sumbangan harta benda) di masa susah dan senang,menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, bangun untuk menegakkan agama Allah s.w.t. tanpa mengendahkan celaan orang yang mencela, dan kamu berbai’ah untuk menolongku apabila aku tiba ke negeri kamu dan mempertahankan aku apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan diri kamu sendiri, ister-isteri kamu dan anak-anak kamu dan untuk syurga.” (Riwayat Ahmad)


REALITI KETAATAN

1. Ketaatan itu lahir daripada sikap percaya-mempercayai di antara pemimpin dan pengikut. Apabila kepimpinan mempunyai keikhlasan dan menyatakan pengorbanan yang sebenar dan perhatian kepada perjuangan dan pengikut-pengikutnya.

2. Ketaatan itu mestilah dalam semua keadaan, di masa senang dan susah, di masa kelapangan dan kesempitan dalam perkara yang tidak maksiat.

3. Ketaatan itu membawa kepada menunaikan tugas mengikut arahan kepimpinan dan tidak bertindak sendiri tanpa pengetahuan kepimpinan sehingga menjadi kelam kabut yang boleh menimbulkan adanya kumpulan dalam parti yang mempunyai perancangan yang berbeza dan strategi yang berlainan yang boleh membawa perpecahan dan wujudnya kumpulan atau jamaah dalam jamaah.

4. Ketaatan membawa penyelarasan yang baik di kalangan seluruh anggota dan sayap parti dan melaksanakan amal jama’ie yang tidak boleh dijejaskan oleh pandangan individu yang berbeza lalu mengikut selera masing-masing sehingga jentera jamaah menjadi celaru dan tidak selaras di antara satu sama lain.

5. Ketaatan juga dapat mengimbangkan di antara sikap yang berbagai-bagai di dalam jamaah, kerana ada orang yang keterlaluan, ada orang yang terlalu lambat dan ada yang sederhana.

"...dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya.” Surah Al-Baqarah ayat 216.


MASALAH KEMEROSOTAN KETAATAN

1. Kemerosotan Iman. Menjadikan seseorang itu tidak sensitif terhadap perlaksanaan sesuatu tugas itu dengan segera. Salah satu kesan ialah tiada iltizam dengan waktu yang telah ditentukan untuk sesuatu perjumpaan ataupun waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan sesuatu kerja.

2. Kemahuan yang Lemah dan Kurang Azam - Menyebabkan cepat berputus asa, mengalah serta mudah patah semangat.

3. Masalah Peribadi - Penyakit Lupa - Lupa kepada arahan, peraturan, waktu pertemuan serta tugas tugas. Salah satu sebab mempunyai terlampau banyak tugas.

4. Sikap Kurang Tegas Pemimpin.


KEPENTINGAN TAAT

Ketaatan sangat penting dalam sesuatu pergerakan, ini kerana ianya melibatkan kerja-kerja peringkat dakwah yang terbahagi kepada tiga peringkat:-

1. Peringkat ta’arif

Dengan menyebarkan fikrah umum dikalangan orang ramai. Sistem dalam peringkat dakwah ini adalah sistem persatuan yang bersifat pentadbiran. Tugasnya ialah melakukan amal kebajikan umum. Wasilah yang digunakan dalam peringkat ini ialah memberikan kesedaran dan bimbingan, juga dengan mewujudkan institusi-institusi yang berfaedah dan wasilah-wasilah lain yang praktikal.

2. Peringkat takwin

Dengan memilih anasir—anasir yang layak untuk memikul tanggungjawab jihad dan menggabungkan anasir-anasir tersebut. Sistem dakwah dalam peringkat ini ialah sistem sufi tulen dalam sudut rohaniah dan ketenteraan tulen dalam sudut amaliyah. Slogan dalam kedua-dua peringkat ini ialah dengar dan taat tanpa teragak-agak, tanpa soal jawab, syak dan tanpa keluh – kesah . katibah - katibah ikhwan sekarang memainkan peranan dakwah di peringkat ini. Sistem yang mengaturkannya ialah risalah manhaj dahulunya dan risalah ta’alim untuk sekarang.

Dakwah dalam peringkat ini adalah berbentuk khusus , hanya mereka yang membuat persediaan yang mencukupi sahaja mampu melalui tahap ini dan bersungguh-sungguh untuk memikul beban jihad yang berterusan serta beban yang banyak. Hanya mereka ini sahajalah yang layak berhubung dengan jamaah . Petanda – petanda awal bagi persediaan ini adalah ketaatan yang sempurna.

3. Peringkat tanfidz
Dakwah dalam peringkat ini adalah jihad yang tidak kenal tawar menawar, amal yang berterusan untuk mencapai matlamat, cubaan dan bala yang tidak mampu dihadapi oleh mereka melainkan dengan ketaatan yang sempurna. Untuk tujuan inilah saf pertama ikhwan muslimin telah memberikan bai’ah pada 5 Rabiulawal 1359 dan saudara sendiri , dengan kemasukan saudara dalam katibah ini, menerima risalah ini (risalah ta’alim), juga dengan bai’ah yang saudara berikan bererti saudara telah berada di dalam peringkat kedua dan telah hampir kepada peringkat yang ketiga. Oleh itu, saudara mestilah membuat penilaian terhadap tanggungjawab yang saudara pegang dan sediakanlah diri saudara untuk menunaikannya.

BATASAN KETAAAN
Dari Ibn `Umar r.a.: "Dengar dan taat (kepada pemerintah) adalah kewajipan setiap individu muslim dalam perkara yang dia suka atau benci selagi dia tidak diperintahkan dalam perkara maksiat. Apabila dia diperintahkan dalam perkara maksiat maka tiada lagi dengar dan taat." (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)
Hadith di atas dengan jelas mewajibkan setiap muslim mentaati para pemerintah dalam apa jua perkara, selagi tidak berbentuk maksiat kepada Allah. Bahkan di dalam hadith di atas baginda Nabi s.a.w. menegaskan bahawa ketaatan kepada para pemerintah merangkumi perkara yang disukai atau dibenci selagi ianya tidak bersifat maksiat kepada Allah. Kata al-Imam an-Nawawi (meninggal 676H) dalam mensyarahkan hadith berkenaan: "Maksudnya (hadith di atas) wajib mentaati para pemerintah dalam perkara yang susah, yang tidak disukai oleh jiwa dan selainnya dalam perkara yang tidak maksiat."
Firman Allah S.W.T :
“Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang melanggar perintahNya).” (Al-Maidah ayat 2)
Bahkan jika bertembung pandangan atau ijtihad pemerintah dengan pandangan atau ijtihad mereka yang dibawahnya maka wajib dilaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah selagi mana perkara tersebut bukan berbentuk maksiat kepada Allah sekalipun jiwa kita tidak suka kepada ijtihad berkenaan.
Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesiapa yang mendapati pemimpinnya melakukan perkara yang tidak disukainya, maka hendaklah dia bersabar sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan jemaah satu jengkal, maka matinya adalah dikira mati dalam keadaan jahiliah - Riwayat al-Bukhari dan Muslim

Diriwayatkan daripada Saidina Ali k.w katanya: Bahawa Rasulullah s.a.w telah mengutus satu pasukan tentera dan baginda telah melantik seorang lelaki sebagai pemimpin tentera itu. Lelaki tersebut telah menghidupkan api dan berkata: “Kamu semua masuk ke dalam api itu.” Maka sebahagian dari tentera ingin memasuki ke dalam api tersebut dan sebahagian dari tentera yang lain berkata: “Kami telah melarikan diri daripadanya.” Perkara itu dilaporkan kepada Rasulullah s.a.w, lalu baginda bersabda kepada orang-orang yang ingin memasuki api tersebut: “Sekiranya kamu memasukinya nescaya kamu akan terus berada di dalamnya sehingga Hari Kiamat” dan Nabi berkata kepada pihak satu lagi dengan kata-kata yang baik serta bersabda: “Jangan mentaati perintah untuk melakukan maksiat kepada Allah tetapi taatilah dalam perkara kebaikan”. - Riwayat al-Bukhari dan Muslim

Hendaklah diketahui bahawa ketaatan kepada para pemerintah yang tidak melanggar prinsip-prinsip utama Islam atau dalam kata lain tidak berlaku pada sistem atau diri pemerintah kufr bawwah adalah menjadi tanggungjawab setiap rakyat. Ini sama ada kepada mereka yang pernah berjanji untuk taat atau tidak pernah berjanji. Sebaik sahaja naiknya sesuatu pemerintahan Islam dengan cara yang diterima di sisi syarak maka secara langsung tanggunjawab ketaatan terpikul di atas setiap individu rakyat. Tanpa mengira sama ada sebelum kenaikan pemerintah berkenaan dia berada di pihak penyokong ataupun penentang.
Sabda Nabi s.a.w. :
"Sesiapa yang mentaati pemimpin maka sesungguhnya dia telah mentaatiku dan sesiapa yang menderhakai pemimpin sesungguhnya menderhakaiku" Riwayat Muslim

Kualiti dan Kuantiti
Adalah menjadi kebiasaan Harakah Islamiyah mempelbagaikan cara dalam usaha meningkatkan mutu saff jama'ah dan memperbanyakkan ahli-ahlinya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Namun demikian kerja-kerja menghimpun atau memperbanyakkan ahli-ahli ini janganlah sampai ia menghimpun apa saja jenis manusia yang ditemui, kerana kualiti (mutu) itu lebih penting dari bilangan. Jama'ah selalunya berusaha berdakwah dengan bersungguh-sungguh mengorbankan tenaga dan waktu untuk mendapat seorang anggota baru dengan harapan anggota baru ini dapat memikul sebahagian dari tanggungjawab dan tugas jama'ah. Tetapi sekiranya diambil anggota secara sembarangan tentulah harakah tidak mampu menanggung beban dari anggota-anggota sedemikian sepanjang umur mereka. Jika ini terjadi rugilah tenaga yang dicurahkan dan sia-sialah usaha.
Seorang manusia adakalanya menjadi satu umat tetapi ada kalanya ia menjadi bebanan yang merosakkan orang lain malah tidak berguna sama-sekali. Orang seperti ini adalah lebih baik tidak diambil kira. Dalam hal seperti ini banyak pengajaran yang dapat dijadikan I'tibar. Allah menceritakan:


Maksudnya:
“Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai; maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun; dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu; kemudian kamu berpaling undur melarikan diri.” (Surah Al-Taubah 9: Ayat 25)
Sebenarnya bilangan yang banyak bukanlah menjadi perhitungan yang utama, tetapi yang utama ialah anggota yang benar-benar mengenal Allah, teguh pendirian dan benar-benar memperjuangkan kebenaran. Bilangan yang banyak ada kalanya menjadi sebab membawa kepada kekalahan kerana sebahagian yang ikut serta itu terdiri dari mereka yang tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam. Apabila menghadapi saat-saat genting dan getir, pendirian mereka ini akan mudah goncang dan goyah. Dengan sifat demikian mereka ini menyebabkan kelemahan jiwa para anggota dan ketewasan di dalam medan jihad. Ingatlah, bukan tujuan kita untuk melahirkan buih-buih perjuangan, tetapi matlamat kita adalah untuk melahirkan jundullah yang sentiasa istiqamah dalam memperjuangkan agama Allah.
Oleh yang demikian membuat penilaian dan pembahagian terhadap anggota-anggota merupakan satu amalan yang membawa kebaikan kerana dengan cara itu jama'ah dapat menilai dan mengetahui sejauh mana kemampuan dan kemanusiaan para anggota sebelum sesuatu tugas itu dimulakan. Pembahagian yang dilakukan tidaklah bermakna harakah membiarkan sebahagian anggota yang lain, malah terhadap mereka juga harakah mestilah mengambil perhatian berat dengan cara memberi kesedaran dan tarbiah sehingga mereka juga akan menjadi individu-individu yang setia kepada jama'ah.

Firman Allah SWT :

“Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia: "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai, oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya maka bukanlah ia dari pengikutku, dan sesiapa yang tidak merasai airnya maka sesungguhnya ia dari pengikutku, kecuali orang yang menceduk satu cedukan dengan tangannya". (Sesudah diingatkan demikian) mereka meminum juga dari sungai itu (dengan sepuas-puasnya), kecuali sebahagian kecil dari mereka. Setelah Talut bersama-sama orang-orang yang beriman menyeberangi sungai itu, berkatalah orang-orang yang meminum (sepuas-puasnya): "Kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya". Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah: "Berapa banyak (yang pernah terjadi), golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah (sentiasa) bersama-sama orang-orang yang sabar".

HUKUMAN BAGI YANG INGKAR
Antara tindakan yang perlu dilakukan oleh jamaah bagi mereka yang mempermainkan konsep ketaatan ini adalah dengan mengenakan hukuman dan tindakan kepada anggota yang mengingkari akan ketaatan ini disamping melaksanakan sistem al-mu’aqabah.
Diriwayatkan oleh Abdul Quwaisy bahwa ada seorang prajurit yang dikala pasukan lainnya bersiap dalam dalam barisan untuk menyongsong pasukan musuh tetapi ia tetap ditempatnya semula dan berkata pada dirinya sendiri : “Engkau pernah mengalami ini (saat musuh datang) engkau teringat anak dan isterimu dan kemuadian engkau kembali” berulang-ulang ia katakana itu dengan penuh penyesalan. “Sekarang aku tawarkan pada dirimu kepada Allah” setelah itu ia maju ke medan tempur. Ia maju di baris terdepan pertempuran meski musuh mendesak pasukannya ia tetap bertempur dan tidak beranjak mundur sampai akhirnya ia roboh. Kemudian aku hitung tusukan yang mengenai dirinya, aku temukan enam puluh tusukan lebih tusukan.
Umar bin Khattab menshadaqahkan tanah miliknya senilai 200.000 dirham oleh karena ia terlambat shalat berjama’ah. Pernah satu kali ia terlambat shalat maghrib maka ia menghukum dirinya dengan memerdekakan dua orang budak

“Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir.” (surah Al-Baqarah ayat 286.)


TIDAK TERCAPAI KHALIFAH ISLAMIAH TANPA JAMAAH, TIDAK HIDUP JAMAAH TANPA AHLI, TIDAK BERGERAK SESUATU JAMAAH TANPA PEMIMPIN, TIDAK BERGUNA PEMIMPIN KALAU TIDAK DITAATI


NOTE : SEKITAR PERMASALAHAN KETAATAN DALAM JAMAAH

PEMIMPIN BUAT MAKSIAT – pemimpin berkenaan tidak patut dilantik dalam keadaan yang sepatutnya. Jamaah dikehendaki menegurnya terlebih dahulu sebelum menunggu tempoh menukar kepimpinan. Sekiranya perlu, maka Mesyuarat Agung Tergempar akan dilaksanakan.

MASALAH AKHLAK PEMIMPN – Jamaah perlu melihat adakah manfaat lebih banyak daripada mudharat kerana itu adalah masalah peribadinya sedangkan dia masih melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. PS di Malaysia bekerjasama dengan Jamaah lain kerana PS memilih jalan lebih penting dengan meminimumkan mudharatnya.

** Pendapat di atas adalah daripada Ustaz Amin.


Rujukan :
Al-Quran & Terjemahan
Software Holy-Quran Al-Sakh
Software Al-Bayan
Riwayat al-Bukhari dan Muslim.
Disiplin Dan Ketaatan, Al-Maududi
Panduan Risalah Ta’alim
Tazkirah Tafsir Tuan Guru Haji Hadi Haji Awang
Batasan Ketaatan, Ustaz Dr. Mohd. Asri Zainul Abidin
Web Site Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
Web Site Pemuda PAS Pusat
Panduan Usrah UiTM
Rukun 7: AS-THABAT

TETAP PENDIRIAN / ISTIQAMAH

PENGERTIAN

- Tsabat yang dikehendaki di sini adalah mestilah sentiasa beramal dan berjihad untuk mencapai matlamat sekalipun matlamat tersebut masih terlalu jauh dan memakan masa bertahun-tahun sehinggalah kita menemui Allah dalam keadaan beramal dan berjihad. Dengan itu al-akh telah mendapat salah satu dari dua kebaikan, sama ada berjaya mencapai matlamat atau mati syahid pada akhir hayat. – Imam Hassan Al-Banna

- memanjangkan hayat perjuangan sehingga tahkik ghayah (matlamat) dapat dicapai, sekalipun perjuangan itu berlansung dalam lingkaran mustakbirin yang senantiasa menanti peluang untuk menghancurkan gerakan Islam dengan usaha mereka yang bertubi–tubi . – Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi


Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. (Surah Al Ahzaab . Ayat : 23)


ISTIQAMAH DALAM PERJUANGAN


Makna Istiqamah

Merupakan satu pegangan yang tetap, kemas dan tidak berdolak-dalik. la juga merupakan satu sama berterusan serta ikhlas dalam mengamalkan suruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-Nya dengan memperjuangkan kebenaran sahaja.

Mestilah berterusan di atas prinsip perjuangan dan beramal dengan segala tuntutannya dengan tidak berpaling dan cenderung ke arah yang lain dan hanyut bersama arus jauh sekali daripada melompat dan menyeleweng daripada perjuangan.


Anjuran Syara'

Firman Allah Ta'ala :

Tetap luruslah engkau sebagaimana diperingatkan kepada kamu dan janganlah engkau turut hawa nafsu mereka. dan katakanlah: aku beriman dengan kitab yang diturunkan Allah dan aku disuruh berlaku adil di antara kamu. Allah tuhan kami dan kamu....'
(As-Syura: 15)

Firman Allah Ta'ala:


'Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka berlaku lurus, maka tiadalah mereka takut dan tiada pula berdukacita. Mereka ialah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan dan apa yang telah mereka amalkan.' (AI-Ahqaaf: 13-14)


Allah berfirman kepada Musa a.s. dan Harun a.s. yang menghadapi Firaun dalam menegakkan Islam di zamannya maksudnya:

“Allah berfirman: Sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua; oleh itu hendaklah kamu tetap (menjalankan perintahKu seterusnya), dan janganlah kamu menurut jalan orang-orangyang tidak mengetahui (peraturan janjiKu).” (Yunus: 89)


Firman Allah s.w.t. kepada nabi kita Muhammad s.a.w., maksudnya:

“Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian; dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah; sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka (kalau kamu berlaku demikian), api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan mendapat pertolongan.” (Hud: 112 – 113)


Anjuran Sunnah

Sabda Rasulullah SAW:

Abu Amru (Sufyan) bin Abdullah r.a berkata:

'Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku kalimah yang menyimpulkan pengertian Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada seorang pun selain engkau. Jawab Nabi s.a.w : Katakanlah, Aku percaya kepada Allah. kemudian tetap lurus mendisiplinkan diri terhadap pengakuan.' (Riwayat Muslim)

Dalam peristiwa yang lain pula dinyatakan, apabila sufyan bin Abdullah berkata kepada Rasulullah s.a.w., maksudnya:

Daripada Sufyan bin ‘Abdullah al-Thaqafi katanya: “Aku bertanya: Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku mengenai Islam dengan kata-kata yang jelas sehingga aku tidak perlu lagi beranyakan mengenainya kepada seseorang yang lain daripadamu. Sabda Rasulullah s.a.w.: Katakanlah, Aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah.” (Riwayat Ahmad)

Para rasul dan para sahabat adalah orang-orang yang paling istiqamah, tetapi mereka diperintah juga supaya beristiqamah. Ini menunjukkan bahawa sifat istiqamah itu sangat penting dan mestilah berterusan kerana ia menjadi tunggak dan cara untuk mendapatkan pertolongan Allah s.w.t., bahkan orang yang tidak istiqamah amalannya menjadi sia-sia.


Penghayatan Istiqamah

Para pencinta dan pendokong harakah Islamiyyah seharusnya menyedari bahawa mereka membawa satu amanah yang sangat besar dan cita-cita yang sangat mulia. Oleh itu, mereka di tuntut membuat persediaan yang secukupnya di bawah pimpinan dan pengawasan orang-orang yang benar-benar memahami Islam dan tasawwur Harakah Islamiyyah serta melaksanakan berdasarkan Manhaj Tarbiyah Harakiyyah.

Atas landasan itulah maka perjuangan benar-benar menuntut kepada ISTIQAMAH lantaran ianya tidak menjanjikan natijah yang baik mahupun hamparan kesenangan malah menguji ketabahan dan keimanan menghadapi setiap cabaran yang sentiasa mendatang.

Tidak dapat tidak, tuntutan Istiqamah adalah sebagai satu wasilah mengelakkan gejala keguguran yang pastinya mengakibatkan fitnah dalam jamaah Islam itu sendiri, sekalipun dari satu sudut yang lain ia merupakan satu tabi'e yang mampu mematangkan saf dan membersihkan jamaah dari aliran-aliran fikrah dan anasir-anasir lain yang menghalang kelancaran organisasi dan dakwah.
Cabaran Istiqamah

Cabaran kepada istiqamah adalah merupakan faktor-faktor yang membawa seseorang ahli itu futur (keciciran) dalam perjuangan Islam. Antara lain, faktor-faktor yang menyebabkan pejuang Islam tercicir di jalan dakwah adalah dikategorikan sebagai berikut:

Pertama : Sebab-sebab yang berhubung dengan gerakan
Kedua : Sebab-sebab yang berkaitan dengan individu
Ketiga : Sebab-sebab luar yang menekan

SEBAB-SEBAB YANG BERHUBUNG DENGAN GERAKAN
1. Kelemahan sudut tarbiyah
2. Tidak meletakkan seseorang di tempat yang sesuai 3. Tidak membahagi-bahagikan kerja kepada anggota
4. Tidak mengambil berat ahli
5. Tidak menyelesaikan persoalan dengan segera
6. Pertikaian dalaman
7. Pimpinan yang tidak layak

SEBAB-SEBAB YANG BERKAITAN DENGAN INDIVIDU
1. Tabi'e yang tidak tetap
2. Takut berlaku sesuatu ke atas diri dan kerjaya
3. Melampau
4. Bermudahan-mudahan
5. Tertipu dengan kedudukan dan bersikap menonjol diri
6. Cemburukan orang lain
7. Fitnah senjataSEBAB-SEBAB LUARAN YANG MENEKAN
1. Tekanan ujian
2. Tekanan keluarga
3. Tekanan persekitaran
4. Tekanan gerakan-gerakan bahaya
5. Tekanan bermuka-muka


Kaedah Mengekalkan Istiqamah

1. Melatih diri untuk mengikhlaskan setiap amalan. Menjauhkan diri daripada kehendak kebendaan.
2. Melakukan sesuatu berdasarkan minat/tanggung jawab, bukan modal peribadi.
3. Memohon bantuan Allah (berdoa) dan meningkatkan hubungan fardiyyah denganNya.
4. Melaksanakan kewajipan agama dengan secara hikmah - berdasarkan kepada kekuatan iman peribadi.
5. Mewujudkan jaringan komunikasi - maklumat ahli - untuk meneruskan perjuangan.


Realiti Istiqamah

1. Kita hendaklah meletakkan diri kita dalam perjuangan seolah-olah kira berada di medan peperangan bersama Rasulullah SAW.
2. Pengalaman sahabat dan generasi awal memelihara aqidah keimanan. Contoh : kisah Ashabul Ukhdud, Bilal bin Rabah. Mus'ab bin Umair, Khubaib al-Aradh dan lain-lain.
3. Istiqamah berasaskan iman dan ilmu syariat, bukannya semangat emosi dan ikut-ikutan.
4. Adanya istiqamah menjamin kepada kelangsungan perjuangan dan dapat membendung keciciran/ keguguran serta mudah hanyut dibawa bawa arus.
5. Kehidupan mahasiswa - giat di kampus tetapi menyepi di medan masyarakat.
6. Pergerakan Jamah sepatutnya bergerak kehadapan dengan mencipta, merangka dan melahirkan. Bukan hanya sekadar mencipta dan merangka sahaja.


“Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam), dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang akan menimpa kamu), padahal kamulah orang-orang yang tertinggi (mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang yang (sungguh-sungguh) beriman.” (Ali-Imran 139)

Rujukan :
Al-Quran & Terjemahan
Software Holy-Quran Al-Sakh
Panduan Risalah Ta’alim
Riwayat al-Bukhari dan Muslim
Web Site Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
Web Site Pemuda PAS Pusat
Panduan Usrah UiTM
Perbentangan Kertas Kerja Tamrin Qiadi UiTM
Perbentangan Kertas Kerja PAZ Manhal PMRAM

Thursday, July 17, 2008

Rukun Bai'ah (Amal & Tajarrud)

ARKANUL BAI’AH AMAL DAN TAJARRUD

Sepertimana yang kita ketahui As-Syahid Hassan Al-Banna telah meletakkan sepuluh rukun bai’ah yang mana kesemua rukun bai’ah ini disimpulkan oleh As-Syahid melalui sirah Nabi S.A.W .Jika disingkap kembali sejarah kegemilangan Islam di zaman Nabi S.A.W ,kita dapat menghayati bagaimana Nabi S.A.W dan para sahabatnya memperaktikkan sepuluh perkara yang penting ini.Di sana mereka pernah jatuh dan rebah serta menang dan kalah ,tetapi mereka tetap teguh dengan perjuangan dan sentiasa yakin dengan pertolongan Allah dan jua kemenanganNya.

Firman Allah yang bermaksud:
“Sesunguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamaNya,sesngguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa”
Surah Al-Hajj: 40

Di antara sepuluh Arkanul bai’ah yang tetapkan oleh As-syahid adalah : Faham,amal,ikhlas.jihad,pengorbanan,taat,teguh,tajarrud,ukhuwah dan thiqah.


AMAL

Firman Allah yang bermaksud:
“ Bekerjalah kamu,maka Allah an rasulNya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata,lalu diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”
At-Taubah: 105

Ayat ini menujukkan bahawa setiap amlam yang dikerjakan di dunia ini akan diperhitungkan oleh Allah terhadap hamba-hambNya di hari kiamat nanti. Nabi S.A.W pernah bersabda di dalam yang sahih, “Sesungguhya setiap amalan itu dengan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu dengan apa yang diniatkan”. Maka kita sebagai seorang mukmin lagi mujahid sentiasalah kita menitik beratkan soal niat ini.Niat adalah permulaan bagi sesuatu maqasid( tujuan)

Persediaan amal yang perlu ada bagi setiap individu pejuang:

Pertama:
Hendaklah dia memperbaiki dirinya supaya menjadi seorang mukmin yang kuat dari segala aspek kehidupan.
Mempunyai kesihatan yang baik dan tubuh yang kuat.
Akhlaq yang mantap
Pemikiran yang intelek
Mampu bekerja dan berusaha
Aqidah yang betul
Ibadah yang sahih
Sentiasa bermujahadah terhadad dirinya
Memelihara jiwanya
Prihatin terhadap masanya dan bersistematik
Memberi manfaat kepada orang lainKedua:
Pembentukkan rumahtangga yang muslim
Membimbing ahli keluarga supaya memahami Islam dan perjuangan
Memelihara adab-adab Islam dalam kehidupan rumahtangga
Bijak memilih bakal isteri atau suami

Ketiga:
Membimbing Masyarakat
Menyebarkan dakwah,menjalankan amal am’ruf dan nahi munkar

Keempat:
· Membebaskan tanah air
· Mengembalikan kuasa politik dan ekonomi kepada pemerintahan dan undang-undang Islam yang sebenar

Kelima:
Memperbaiki kerajaan sehingga menjadi benar-benar kerajaan Islam
Berkhidmat kepada masyarakat demi untuk menjaga kemaslahatan mereka dan bukan pula mufsadah.
Menerima amanah yang diberikan itu denga penuh rasa tanggungjawab,kerana ianya balak dipersoalkan di akhirat kelak.

Keenam:
Mengembalikan kedudukan alammiyyah Negara-negara kepada umat Islam dan membebaskan tanah airnya dan mengembalikan kegemilangannya
Menyatukan suara-suara umat Islam di seluruh dunia sehingga terbangunnya khilafah islamiyyah.

Ketujuh:
Memimpin dunia dengan menyebarkan da’wah Islam di segenap pelusuk dunia

Firman Allah yang bermaksud:( Sehingga tidak menjadi fitnah dan agama itu semuanya milik Allah) Al-Anfal:39


TAJARRUD

Berkata As-syahid Hasan Al-Banna, maksud tajarrud ialah mengosongkan fikrah dari segala dasar dan individu selainnya ,kerana fikrah kamu adalah yang paling mulia ,paling mencakupi dan mulia

Firman Allah taala yang bermaksud
“Adalah bagi kamu pada kisah Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya teladan yang baik,ketika mereka berkata kepadakaum mereka:kami berlepas diri dari kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah,kami mengingkari kekufuran kamu,dan telah nyata di antara kami dan kamu permusuhan serta kebenciaan buat selama-lamanya,sehinggalah kamu beriman kepada Allah sahaja”
Al-Mumtahanah: 4

Makna tajarrud dari segi syara’ialah beribadat semata-,ata kerana Allah bukan selainNya.Pegerakkan,diam sembunyi dan nyata hanya kerana Allah,tiada berbaur dengan hawa nafsu,dunia,kemegahan dan kekuasaan.

Dalam erti kata yang lain pula kita boleh mengertika tajarrud itu ialah kita menyakini dan mempercayai kebenaran perjuangan itu dengan sepenuhnya walaupun kita terpaksa berhadapan dengan keluarga sendiri.,sepertimana tajarrud yang di lakukan oleh Nabi S.A.W yang terpaksa memerangi bapa saudaranya sendiri Abu Jahal di dalam peperangan badar.

Sifat tajarrud adalah perlu untuk menyatukan sas-saf para petugas Islam dan ia adalah salah satu dari rukun dakwah.Seseorang Islam itu tidak akan dapat melaksanakan dan membengunkan da’wah melainkan setelah memiliki sifat tajarrud.

Al-Maududi berkata:Sesungguhnya fikriyyah yang diseru oleh para aktivis yang berlemah-lembut,benar,hati yang jernih,dan ikhlas beralaml,berpegang pada prisip,kosong dari sebarang kepentingan nafsu,sememangnya dapat mencari kebahagiaan untuk manusia dan menjanjikan kesejahteraan dan kerehatan kepada manuasiayang berada di dalam kesusahan.Hasilnya,hati-hati yang ada secebis kebaikan pasti akan tertarik dengan da’wah ini

Bagi mereka yang ingin menegakkan kebenaran ini di atas muka bumi,maka perlulah mendirikannya di dalam diri mereka terlebih dahulu,di dalam hati dan kehidupan mereka,pada gambaran AQIDAH ,AKHLAQ, IBADAT DAN TINGKAH LAKU.”

Antara tajarrud yang benar ialah seperti Abu Bakar As-siddiq. Beliau telah membelanjakan hartanya untuk menylamatkan mereka yang tersiksa dan golongan yang tertindas di Makkah.Memelihara perantau yang berakad setia,dan ikhlas kerana Allah.Lalu tuunkan ayat Al-Quran yang memberi khabar gembira tentang amalam mulia yang dikerjakan kerana apa yang beliau kerjakan hanyalah semata-mata kerana mengharapkan kerdhaan Allah.

Firman Allah yang bermaksud:
“ Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu darpada orang yang sungguh bertaqwa,yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya,sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun,yang patut dibalas,hanyalah mengharapkan keredhaan TuhnaNya Yang maha Tinggi;Dan sesungguhnya,ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat,dengan mendapat segala yang diharapkan”
Al-Lail: 17-21

Di antara taarif tajarrud yang disebut dalam kitab Ruknul Tajaarud karangan Dr Abd Halim Mahmud ,salah seorang ulama Al –Azhar Mesir.
Tajarrud:menanggalkan atau menyucikan
Menyucikan hati dari apa yang selain Allah
Menanggalkan apa yang di dalam hati dan akal itu dari apa yang selain kebenaran
Melepaskan diri (Al-Bara’) membebaskan diri dari setiap apa yang disembah selain Allah.

Penjelasan:Kalimah (buraa’)dalam surah Al-Mumtahanah:4 menunjukkan pengertiaan (wala’) dari pengikut-pengikut Nabi Ibrahim daripada menyembah selain Allah,dan mereka tidak syirik dengan apa yang mereka sembah iaitu Allah S.W.T.

Tajarrud dalam sesuatu harakah itu,kita melakukan setiap kerja itu kerana islam dalam segala aspek sama ada dari segi kemasyarakatan,politik , ekonomi atau dalam jihad sendiri.Dalam erti yang lain kita mempercayai bahawa fikrah yang kita bawa ini adalah fikrah yang benar,dan kita tidak meraguinya lagi.

Di antara contoh-contoh Tajarrud

Nabi Muhammad S.A.W:
Ketika mana nabi S.A.W mula menyebarkan dakwahnya di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam yang mana setelah itu bapa saudaranya Abu Talib datang menemui beliau dan menyuruh beliau menghentikan kerja dakwah itu,nabi berkata:wahai bapa saudaraku sekalipun diletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku,aku takkan tinggalkan urusan ini sehinggalah Allah menzahirkannya ataupun aku binasa dalam mendapatkannya.

Umar R.A
Kisah yang diriwayatkan oleh Zaid bin Aslam
Aslam adalah hamba kepada Umar,ketika khalifah keluar bersama Aslam untuk meninjau keadaan penduduknya .Dalam kegelapan malam itu ,Umar melihat seorang wanita yang sedang mendidihkan air sambil anak-anaknya menangis kelaparan.kerana ketiaadaan makanan wanita itu mendidihkan air sehinggalah anak-anak itu tertidur.Setelah Umar melihat keaadan yang demikian Umar Al-khattab menangis kerana beliau merasakan bahawa beliau tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik.Kemudian beliau pulang ke Darus sadaqah untik mengambil barang –barang seperti,gandum,minyak dan pakaian untuk dibawakan untuk wanita dan anank-anaknya tadi.Beliau meletakkan semua barang-barang itu di dalam sebuah gundi dan membawanya dengan sendiri ,kerana kata beliau Aku bakal dipersoalkan di akhirat nanti.Kemudiaanya beliau sendiri memasakkannya dan memberikan makanan untuk anak-anak itu,sehinggalah ibu dan anak-anak itu kelihatan gembira.

Abu Ubaidah Aamir bin Jarrah yang digelar dengan Aminun Ummah
Di dalam peperangan Uhud beliau telah membunuh bapanya sendiri begitu jua dengan
Mus’ab bin Umair yang membunuh abangnya sendiri,dan Umar Al-Khattab memebunuh bapa saudaranya
Al-‘as bin Hisyam bin Al-Mughirah dalam peperangan Badar.Kejadiaan inilah yang menjadika Asbabul Nuzul bagi ayat 22 dari surah Al-Mujadalah.

Rukun Bai'ah (Fahmu & Ikhlas)

بسم الله الرحمن الرحيم

Tajuk : Arkanul Baiah
· Al-Fahmu
· Ikhlas

1.1 - MUQADDIMAH

Ta’rif Arkanul Baiah : Salah satu asas (otot) dalam penbentukan pejuang , bertujuan untuk membina kekuatan dalaman dalam menangkis serangan sifat mazmumah , rangka asas bagi perangcangan program dan strategi dalam tarbiyyah Islamiyyah Harakiyyah atau pembentukan Harakah Islamiyyah .

Asal usul : Asy – Syahid Al – Imam Hassan Al – Banna .

Tujuan : Menjadi salah satu agenda atau maddah tarbiyyah untuk mengerakkan/mengkaderkan anggota jemaah dan melengkapkan anggota jemaah sebagai Ansarullah ( Tentera Allah swt)

Struktur : Terdiri daripada 10 rukun yang yang sabit dengan nas , hadis Rasulullah saw , ucapan – ucapan para sahabat ra dan dijelaskan secara mendalam melalui Asy – Syahid Al – Imam Hassan Al – Banna , dipaparkan melalui gerakan Ikhwanul Muslimin serta para pendokongnya .

1.2 - Rukun Pertama : Al – Fahmu

Ta’rif : Kefahaman Islam yang jelas dan sahih dari segenap segi termasuk gerakkerja dalaman dan luaran , prinsip – prinsip asas Islam dalam perjuangan , strategi , operasi dan sebagainya .

Penjelasan : Sabit melalui nas dan hadis , dan dijelaskan secara mendalam melalalui Usul 20 .

Usul 20 :
· Memahami bahawa Islam adalah satu sistem yang lengkap (syumul) mencakupi seluruh bidang kehidupan.
· Memahami bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber rujukan bagi setiap orang muslim dalam memahami segala hukum-hakam Islam.
· Memahami bahawa iman yang benar, ibadat yang sah dan mujahadah merupakan cahaya kemanisan yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya kasyaf, mimpi, ilham dan lintasan-lintasan hati tidaklah menjadi dalil hukum Islam (syarak) dan tidak boleh dibuat pegangan kecuali jika ianya bercanggah dengan hukum-hakam Islam dan nas-nas agama.
· Memahami bahawa semua jenis tangkal, jampi, mantera, tilikan dan ramalan, mengaku mengetahui perkara-perkara yang ghaib, nujum atau apa sahaja yang seumpamanya adalah satu kemungkaran yang wajib diperangi kecuali jika jampi-jampi tersebut terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan doa yang ma'thur yang pernah dibuat oleh Rasulullah s.a.w.
· Memahami bahawasanya pendapat Imam dan naibnya dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang jelas dan dalam masalah yang boleh ditafsirkan dengan lebih dari satu pentafsiran dan dalam perkara yang melibatkan maslahah mursalah, boleh diamalkan (dipegang) selama ia tidak berlawanan dengan kaedah-kaedah syarak.
· Memahami bahawa sesungguhnya perkataan dari seseorang itu boleh diambil dan boleh ditolak kecuali perkataan Rasulullah s.a.w yang maksum.
· Memahami bahawa bagi seseorang Islam yang taraf keilmuannya belum sampai ke peringkat mampu meneliti dalil-dalil hukum-hakam Syariat Islam maka hendaklah dia mengikuti salah seorang dari Imam-imam (mujtahid) dalam Islam.
· Memahami bahawa perbezaan-perbezaan (pentafsiran dan pegangan) dalam hukum-hakam fekah dalam soal-soal cabang (furu') tidak harus dijadikan sebab perpecahan dalam agama.
· Memahami bahawa perbincangan tentang masalah yang tidak mendatangkan hasil adalah termasuk di dalam erti takalluf (usaha yang memberatkan) yang ditegah oleh agama.
· Memahami bahawa mengenali Allah SWT, mentauhidkannya dan menyucikannya (dari segala sifat kekurangan) adalah setinggi-tinggi akidah Islam. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Sahih tentang sifat-sifat Allah sebagaimana zahir ayat-ayat tanpa takwil dan juga tanpa membekukan nas-nas tersebut.
· Memahami bahawa setiap amalan bidaah di dalam agama Allah (Islam), yang tidak ada asal-usulnya mestilah dihapuskan dengan cara yang paling bijak.
· Memahami bahawa bidaah Idhafiyyah (yang ditokok-tambah), bidaah tarkiyyah (bidaah yang meninggalkan amalan yang sunnah) serta beribadat dengan cara tertentu di dalam ibadat-ibadat mutlak (khusus) adalah masalah khilafiah dalam fikah di mana setiap golongan mempunyai pendapatnya sendiri. Tidak mengapa jika dibincangkan dengan tujuan memberi kebenaran yang disertakan dengan dalil dan keterangan (bukti).
· Memahami bahawa mengasihi orang-orang yang salih, menghormati mereka dan menyebut kebaikan-kebaikan mereka yang kita ketahui adalah satu sikap yang akan membawa kita bertambah dekat dengan Allah s.w.t.
· Memahami bahawa menziarahi kubur walau bagaimana sekalipun keadaannya adalah suatu perkara sunnah yang disyariatkan mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.
· Memahami bahawa berdoa kepada Allah yang diiringi dengan bertawassul kepada makhluknya yang tertentu (orang-orang salih) adalah perkara khilafiah furu'ie tentang cara-cara berdoa. Ia bukanlah satu persoalan akidah.
· Memahami bahawa adat-adat kebiasaan manusia yang salah tidak dapat mengubah pengertian hakiki dari lafaz syarak.
· Memahami bahawa akidah (yang bersih) adalah asas segala amalan dan amalan hati adalah lebih penting dari tubuh-badan. Mencari kesempurnaan dalam kedua-dua bidang amal ini adalah dituntut oleh syarak sekalipun tuntutan itu berbeza-beza mengikut keadaan.
· Memahami bahawa Islam memberi kebebasan kepada akal dan mendorongnya supaya memerhati dan mengamati rahsia-rahsia alam, malah Islam mengangkat darjat dan martabat ilmu dan para ulama (ilmuan) serta mengalu-alukan segala hasil kajian ilmiah yang memberi manfaat.
· Memahami bahawa pandangan syarak dan pandangan akal ada kalanya kelihatan tidak seiring tetapi syarak dan akal tidak bercanggah dalam perkara yang qat'ie (telah jelas dengan dalil). Oleh itu hakikat ilmiah yang sah sekali-kali tidak akan bercanggah dengan kaedah syariat yang tetap. Apabila terdapat sesuatu penentangan maka perkara-perkara yang bersifat zanni (atau perkara-perkara yang pendapat akal biasa semata-mata) itu, hendaklah diulas dan ditakwilkan supaya sesuai dengan hakikat qai'ie, tetapi seandainya terdapat pertentangan di antara kedua-dua perkara yang bersifat zanni berlaku maka hendaklah diutamakan pandangan syarak dakal biasa dan pandangan syaraklah yang lebih patut disehinggalah peperkara zanni akal tadi benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya. Jika tidak demikian maka gugurlah pandangan akal itu dengan sendirinya.
· Janganlah mengkafirkan seorang muslim yang berikrar dengan dua kalimah syahadat dan beramal dengan tuntutan-tuntutannya serta menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan sama ada kerana ia berpegang kepada pendapat tertentu atau melakukan maksiat - kecuali ia sendiri berikrar dengan mengakui kekufuran atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak boleh ditakwilkan lagi kecuali dengan makna kufur.

1.2.1 – Objektif

1.2.1.1 – Membentuk kefahaman yang jelas dengan mengambil atau mengkaji gerakan Ikhwan Muslimin dan menghubungkaitkan dengan gerakan – gerakan Islam semasa baik di dalam atau di luar negara
1.2.1.2 – Mengkhususkan ruang lingkup kajian kepada gerakan Islam yang dianggotai ( H & P ) , dengan mengambil kira aspek sejarah dan perancangan masa hadapan
1.2.1.3 – Melihat secara khusus dari aspek sejarah kesan daripada kefahaman yang tidak jelas terhadap Islam dan seterusnya melihat kesannya kepada Harakah Islam

1.2.2 – Pengisian dan Kandungan
1.2.2.1 – Ta’rif / Definisi ( Syara’ & Bahasa )
· Islam
· Faham
· Harakah Islamiyyah
· Islamiyyah Harakiyyah
· Tarbiyyah


1.2.2.2 – Kajian gerakan Islam secara umum
· Ikhwan Muslimim
· H
· MSM
· P
· JIM
· Tabligh
· ABIM
· Etc

1.2.2.3 – Perbandingan gerakan dan analisa secara mendalam
· Sejarah gerakan dari segi penglibatan , kesan , perubahan dan gerak kerja
· Manhaj tarbiyyah yang dilaksanakan dan kesan terhadap anggota serta kesan terhadap masyarakat (mad’u)
· Perancangan gerakan dari segi strategi dan operasi , mekanisma suap balik yang diambil dalam masalah yang timbul
· Kefahaman gerakan dari sudut pandangan pemimpin dan ahli

1.2.2.3 – Kesan kefahaman yang tidak mendalam ( salah faham )
· Masalah kefahaman yang tidak “parallel” antara gerakan – gerakan yang wujud dan antara pemimpin dengan ahli dalam gerakan dan antara ahli dengan ahli dalam gerakan yang khusus
· Masalah “line of authority” yang tidak jelas dalam gerakan
· Kesan yang timbul akibat dari salah faham dalam gerakan dari segi tarbiyyah , gerak kerja , etc
1.2.2.4 – Langkah – langkah yang perlu diambil dalam menjelaskan kefahaman pemimpin dan ahli gerakan .
· Kefahaman hidup berjemaah
· Sikap berlapang dada & bersangka baik
· Ukhuwwah
· Tarbiyyah

1.2.3 – Penutup
· Mengambil iktibar daripada kaedah Asy – Syahid Al – Imam Hassan Al – Banna dalam menyatukan kefahaman yang berbeza yang wujud dalam mazhab ( salaf dan khalaf , 4 mazhab yang utama )
· Menitik beratkan kepentingan kefahaman yang sama terhadap perkara – perkara dasar/akar Islam , dan tidak meletakkan kefahaman yang berbeza terhadap perkara furuq sehinggan menimbulkan perbalahan .


1.2.4 – Kesimpulan
Iaitu faham dan seterusnya meyakini bahawa fikrah kita adalah Fikrah Islamiah yang sebenar. Kefahaman adalah kunci kepada keselamatan dan kejayaan dakwah kita kerana tidak mungkin Islam itu diperjuangkan oleh mereka yang tidak memahami Islam itu sendiri. Pepatah Arab pernah menyebut (ﻪﻳﻁﻌﻳ ﻻ ﺀﻲﺷﻟﺍ ﺩﻗﺎﻓ) yang bermaksud “orang yang tidak memiliki sesuatu itu tidak mungkin dapat memberinya”.Kefahaman yang dikendaki di dalam Rukun Bai’ah ini meliputi pecahannya yang dikenali sebagai al-Usool al-Isyreen (Usul 20) oleh al-Imam asy-Syahid Hasan al-Banna

RUJUKAN

Arkanul Baiah - Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
Web Site Ust Hj. Nasrudin bin Hj. Hassan At Tantawi
· http://axelfresno.freewebservices.net/h/hasrizal/articles/petugas.htm
· http://www.al-islam.com/articles/articles-m.asp?fname=Part2_Chapter7